OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elev- og lærlingtjenesten

Elev - og lærlingtjenestenElev- og lærlingtjenesten tilbyr tjenester som ikke er direkte knyttet til ordinær undervisning eller opplæring, men som skal utfylle disse og bidra til at elever finner seg til rette i skolehverdagen og får best mulig utbytte av undervisning og opplæring.

Tjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede. I tillegg er målgruppen ungdom som har ungdomsrett, men som ikke er i ordinær videregående opplæring. Lærlinger/lærekandidater og praksiskandidater som fortsatt har rett til videregående opplæring, kan også kontakte elev- og lærlingtjenesten ved behov for hjelp og/eller veiledning.

Vi arbeider for at du skal  

 • Ha et trygt og godt skolemiljø der du kan kjenne tilhørighet, lære og utvikle deg.  
 • Utvikle evne til å ta gode avgjørelser for deg selv og ditt liv. 
 • Få hjelp til å bli bevisst egne verdier, evner og interesser 
 • Lære og utvikle gode livsmestringsstrategier 
 • Lykkes med opplæringen din 

Det gjør vi gjennom  

 • Å ta alle elever på alvor og gi individuell tilrettelegging og oppfølging
 • Nærværsarbeid
 • Samarbeid med foresatte, øvrige ansatte og eksterne støttespillere, til det beste for deg
 • Skoleprogram og tiltak som skal bidra til god trivsel, godt læringsmiljø og god livsmestringskompetanse
 • Sosialpedagogisk veiledning og oppfølging, og veiledning i yrkes- og utdanningsvalg
 • Veiledning og hjelp i helserelaterte spørsmål. 
 • Oppfølging av alle som ønsker seg læreplass
 • God oppfølging av hybelboere

 

Jørdi Jacobsen, Avdelingsleder for Elev - og lærlingtjenesten