OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Markahallen

Markahallen stod ferdig vinteren 2011, og har siden da tilbudt ulike løsninger for utleie av hallen. Årskort, månedskort og helgeleie er noe av tilbudet (se prisliste for mer info).

Hallen har innvendige mål på ca. 22 x 60 meter, med tribune på en langside, samt dommerbu og tribune på en kortside. I tillegg er det handikapvennlig toalett tilgjengelig, samt mulighet for bruk av klasserom med minikjøkken. OBS: Det er ikke anledning til å leie hallens klasserom til sekretariat/kiosk (eller annet) høsten og vinteren 2024/2025. På grunn av ombygginger på skolen er vi nødt til å bruke rommet til et klasserom. Vi beklager ulempen det medfører stevnearrangører. 

Hallen er flittig brukt til undervisning innen både hest og hund, og leies ut til private og foreninger.

Skolens bruk av hallen er merket med MVS – Resterende er merket med «ledig» og er tilgjengelig for alle som har bestilt hall-tilgang. Andre bestillinger vil være merket.

Heidi Næss

For å bestille tilgang til Markahallen, send epost til: ridehall.marka@vgs.nfk.no

For privatpersoner:

For å få tilgang til ridehallen, må du sende epost med navn og fakturaadresse, og si hvilken ordning som er ønskelig.

For foreninger eller andre næringsrelaterte aktører:

Send epost med ønsket leieforhold (se prisliste), og spesifiser leie med klokkeslett og dato, samt fakturaadresse.

For elever på naturbruk som ønsker stallplass: se mer info her 

 

Alle brukere av ridehallen er pliktige til å sette seg inn i hallens reglement:

Ta opp møkk umiddelbart. All møkk skal tømmes på anvist plass.

Røyking er forbudt i hele ridehallen, ved utganger og på og ved utebane.

 1. Adgang til ridehuset
  1. Mosjøen Videregående skole disponerer ridehallen til undervisning og annen aktivitet i henhold til timeplan.
  2. Før adgang til ridehall, skal det sendes en epost til ridehall.marka@vgs.nfk.no
  3. Brukere av ridehallen med betalt års/halvårs/månedskort har adgang til ridehallen når timeplan er merket «ledig».
  4. Organiserte treninger skal være avtalt 5 dager i forveien.
  5. Det er ikke tillatt å drive undervisning i ridehuset dersom det ikke er betalt egen leie for dette.
  6. Skal man ikke bruke ridehallen som avtalt, skal det gis beskjed 5 dager før.

 

 1. Bruk av hallen
  1. Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet.
  2. Gjør holdt på midtlinja og ikke på sporet.
  3. Slipping av hest i ridehallen er ikke tillatt.
  4. Ryttere på firkantsporet har «forkjørsrett». Hold til høyre ved møte.
  5.  Det skal maks være 10 hester inne i hallen samtidig, neste rytter må da stille seg i kø. Dette gjelder ikke organiserte treninger, kun individuelle treninger.
  6. Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester i hallen og sikkerhetsmessig forsvarlig. Volte ved C skal da benyttes til longering.
  7. Kusker kan benytte hallen når det på timeplanen står «ledig», men må ta hensyn til ryttere. Kjøring med hest har førsterett når timeplan for ridehall er merket med «forbeholdt kjøring». Max 4 kjøreekvipasjer samtidig inne i hallen.
  8. Bruk av bommer og hopping kan benyttes når det på timeplanen står «ledig», men må ta hensyn til andre ryttere. Sprangridning har førsterett når det på timeplanen er merket med «forbeholdt bomarbeid og sprang».
  9. Alt hindermateriell skal ryddes bort etter bruk.
  10. En ansvarlig person som har fylt 18 år må være tilstede under all hopping.
  11. Siste rytter som forlater ridehuset er ansvarlig for å skru av lyset og lukke porten.
  12. Det er ikke tillatt med hunder i ridebanen utenom organiserte treninger for hund.

 

 1. Sikkerhet
  1. Skolen er ikke ansvarlig for skader på hest, folk og utstyr utenom undervisning i regi av skolen.
  2. Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm av godkjent type. Hjelm ved longering, tømmekjøring og kjøring er på det sterkeste anbefalt. HUSK at du gjerne er et forbilde for yngre brukere av hest.
  3. Sikkerhetsvest anbefales for alle ved hopping, og er påbudt for alle t.o.m. det året de fyller 18 år.
  4. Barn under 12 år som håndterer hest i ridehall skal være under oppsikt av voksen.
  5. Utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
  6. Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt!

 

BRUDD PÅ REGLEMENT

Brudd på ridehallens regler vil kunne føre til utestengelse fra hallen og inndragelse av hallkort.

Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til straffegebyr da dekket i ridehallen har så stor verdi at vi ser oss ikke råd til å ha brukere av hallen som ikke følger denne regelen fullt ut.

Hallen er et undervisningsrom for skolen på dagtid. Dersom det ved undervisningsstart står hinder på banen, ligger bommer ute, eller at det er møkk i banen som ikke er tatt vare på kvelden før vil hallen bli stengt på ettermiddag/kveldstid for ledig bruk i en periode. Organiserte treninger vil kunne gå som normalt, men ansvarlig person for trening må kunne gå god for opprydding og renhold av bane.

Dersom det skulle oppstå konflikter/uenigheter/uønskede situasjoner, skal dette meldes til hallansvarlig øyeblikkelig.

Hindermateriell

Hindermateriell som finnes i ridehallen tilhører Mosjøen Videregående skole er ikke med i leieavtalen (års/halvårs/månedskort eller annen leieavtale) for ridehallen. Skolen har tilgjengelig hinderstøtter, bommer, kjegler og sukkerbiter/kavalettiklosser. Dette utstyret er til utlån for brukere. For leie, ta kontakt med skolen på forhånd. Lokal rideklubb har hindermateriell lagret i ridehallen tilgjengelig for sine medlemmer.

Annet utstyr i hallen

I hallen skal det til enhver tid finnes 1 stk greip, 1 stk stalltjener med rake og trillebårer for fjerning av møkk.

Bruk av traktor eller ATV til vedlikehold av bane eller annet skal kun utføres av skolens ansatte eller av personer som har fått i oppdrag fra skolen til å utføre denne jobben.

Vi ønsker å tilby hesteinteresserte og andre i distriktet en ridehall som holder god kvalitet og som har lave brukerpriser. For å få til dette, er vi avhengige av ansvarsbevisste brukere som verdsetter det Markahallen kan tilby.