OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Markahallen

Historien om ridehallen

Siden 1994 har hest og hestehold vært inne som et fag ved Mosjøen videregående skole tidligere Vefsn landbruksskole.
I begynnelsen var hest bare et tilbud i fordypning på VK1 allsidig landbruk, og med dugnad og entusiasme ble kjelleren på det gamle sauefjøset ombygd til stall, og den gamle fotballbanen til skolen gjort om til ridebane.
 

Interessen for hest var stadig økende, og en egen klasse ”hestetilpasset Vk1” med lokal læreplan ble opprettet ved skolen.

Som en følge av Kunnskapsløftet ble Vg2 heste- og hovslager opprettet i 2007. Med egen læreplan i heste- og hovslagerfaget, og en betydelig økning i timetall og faglig innhold ble kravet til undervisnings materiell og lokaliteter større.

Den gamle fotballbanen var dårlig egnet til trening av hest nesten hele skoleåret og undervisningen ble mye preget av reserveløsninger når været ikke var stabilt.
Det hersket ingen tvil om at tilgang på ridehall var nødvendig for å kunne gi en undervisning på en forsvarlig og kvalitetsmessig måte.

En ridehall er et stort og kostnadskrevende bygg. Jobben med å få på plass en ridehall ved skolen startet allerede i 2000. Da med innhenting av ideer til praktiske løsninger, innhenting av praktisk informasjon angående ridehall med mer. Et viktig grunnlag for vider arbeid med ridehall ble da gjort, og lettet det senere arbeid i stor grad.
I 2007 ble det opprettet en prosjektstilling ved skolen som skulle jobbe med å se på mulighetene for å realisere planene med ridehall ved skolen.
Hvilken type hall som var hensiktsmessig å bygge var et av spørsmålene som fort dukket opp.
For utelukkende å tilfredsstille skolens behov knyttet til studieprogram for hestefag kunne man bygge en mindre og billigere hall. Men det ville være en lite framtidsrettet løsning, med begrenset samfunnsmessig nytte utenfor skolen.
Det andre alternativet var å få på plass en større ridehall med utvidet mulighet for samfunnsmessig nytte både innen sport, næring, og som aktivitetsmulighet for rehabilitering og omsorg. I tillegg ville dette gi mulighet for videre utvikling av hestelinja ved skolen. En slik hall ville også kunne utløse tippemidler, og bidra til videre utvikling av hestenæringa i regionen.

Dersom det skulle bygges en hall med størrelse tilpasset bruk også utenom skolen sitt behov, var det nødvendig å få Vefsn kommune med på et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å kunne finansiere bygginga.
Eter flere runder med politisk behandling, ble ridehall ved Mosjøen videregående skole studiested Marka lagt inn i Nordland fylke sin økonomiplan sommeren 2009, og Vefsn kommune godtok å støtte prosjektet med 3,5 millioner.

Etter noen måneder med prosjektering og innhenting av anbud, var det klart for byggestart på tomten nedenfor grisefjøset. 2 august 2010 var første gravemaskin på plass, og 16. oktober 2010 kom første stålbuen opp.

17 februar kunne Vg2 heste- og hovslager elevene ved MVS for første gang komme inn i hallen med hestene. Stor glede å kunne komme under tak med hestene hvor underlaget var tørt og trygt, man ikke trengte bekymre seg for farlige situasjoner med lastebiler og traktorer, og hvor vinden ikke ulte slik at elevene ikke hørte hva lærerne sa.

Enda gjenstår mye arbeid på hallen. Vinteren 2010/2011 har ikke vært nådig, og arbeidet med tilbygget til hallen hvor det etter hvert skal bli toaletter, undervisningsrom, kontor, teknisk rom og lager måtte avventes til våren 2011. Det samme gjelder spesialdekket som skal legges i ridebanen, samt utvendige arbeider.
Det gjenstår også en god del jobb med å administrere utleiet av hallen utenom undervisningstid, og inntil dette er på plass, er det kun klubber som selv kan stille med ansvarlig person som har tilgang til å leie seg inn i hallen.
Når administrasjon av hallen er på plass vil også private få mulighet til å kjøpe årskort/ halltid, slik at de kan styre mer selv når de ønsker å trene hest i hallen.