OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Informasjon om COVID-19

Bilde som viser en illustrasjon av koronavirus - Klikk for stort bilde Pexels  Til elever og foresatte ved Mosjøen videregående skole  

  De nasjonale tiltak i forbindelse med korona-pandemien er nå avsluttet.  Det betyr endringer også for oss på MVS. Pandemien er ikke over, så fortsatt gjelder disse viktige momentene: 

• Syke personer skal ikke være på skolen.  

• God hygiene - hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å      hindre kontaktsmitte. 

• Godt renhold på skolen  

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake?  

Ifølge Vefsn kommune bør test for SARS-CoV-2 foregå i offentlig regi, enten som selvtest utlevert av kommunen på teststasjon/koronasenter eller med bruk av PCR/antigen-hurtigtest. 

 

Hovedsakelig ved nyoppståtte luftveissymptomer bør man holde deg hjemme. Men ved vage symptomer kan man gå på skole/jobb samme dag hvis du tester negativt for SARS-CoV-2. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test som utleveres på koronasenter.  

 - Hvis test er negativ og allmenntilstand er bra nok, kan man gå på skolen.  

 - Hvis test er positiv tar man PCR-test i tillegg + person isoleres i 5 døgn. 

 

Ved påvist smitte i en klasse/gruppe kan tidsbegrenset jevnlig testing være aktuelt. Kun elever (og foresatte) dette gjelder vil få informasjon fra skolen via SMS eller transponder om hva de skal gjøre.  

  

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne. Ungdom som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon (som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand) bør være hjemme fra skolen og kontakte teststasjon for covid-19-test. Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager, kan møte på skolen som normalt. 

  

Ved symptomer på begynnende luftveisinfeksjon, skal du fortsatt teste deg  

https://www.fhi.no/publ/2021/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/ 

 

Dersom du tester positivt eller er nærkontakt: 

https://www.fhi.no/contentassets/f359d7cf6ef54dbfb92499c96ba8bca6/2021-09-25-flytskjema-du-eller-narkontakt-er-smittet.-oppdatert-3.pdf 

  

Fraværsføring: 

Fra og med 11. oktober er vi tilbake til den ordinære fraværsregelen. Det betyr at for at fravær skal være dokumentert, så må dette dokumenteres av lege eller annen sakkyndig instans. Det er ikke lenger tilstrekkelig med egenmelding eller bekreftelse fra foresatte. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/ 

  

Vaksinasjon dose 2: 

Mosjøen VGS hadde fått dato for massevaksinering av dose 2 10.november. Dette blir gjennomført på Betel på samme måte som dose 1, men flyttet ut i tid til ca 10.desember. Vi setter opp plan for alle klassene.   

  

 

 

For mer informasjon: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/korona--normal-hverdag-med-okt-beredskap/ 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/normal-hverdag-med-okt-beredskap/ 

  

Det kommer stadig ny informasjon, så det er viktig å forsøke å holde seg oppdatert ved å følge med på FHI og Helsedirektoratets sider. 

 

Oppsummering: 

1. Vær hjemme hvis du har nyoppståtte symptomer.  

2. Ta hurtigtest (Se anbefalinger FHI/Vefsn kommune) 

3. Kom på skolen dersom test er negativ og symptomene er vage 

4. Ta ordinær test på testsenter og vær hjemme hvis du har positiv hurtigtest eller kraftige symptomer. (Se FHI/Vefsn kommune) 

5. Fraværsregelen gjelder fra 11.oktober så kontakt lege om du er syk, siden du trenger dokumentasjon på fraværet. 

 

 

Mvh 

Lars Henrik 

rektor