OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 49 og 50, på alle trinn, ved Mosjøen videregående skole.

Informasjon til foreldre / foresatte:

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (udir.no) BM

Informasjon til foreldre om Foreldreundersøkinga i Skolen (udir.no) NN

Dieđut váhnemiidda Ohppiidiskkadeami birra (udir.no) nordsamisk

Information for parents about the Pupil Survey (udir.no) engelsk

معلومات لأولياء الأمور حول استبيان التلاميذ (udir.no) arabisk

معلومات در باره سروی دانش آموزان برای والدین (udir.no) dari

ሓበሬታ ንወለዲ ብዛዕባ'ቲ መጽናዕቲ ተምሃራይ (udir.no) tigrinja

Informasjon til elever om Elevundersøkelsen:

Elevundersøkelsen – informasjon til elever i videregående opplæring (udir.no) BM

Elevundersøkinga - informasjon til elevar i vidaregåande opplæring (udir.no) NN

Ohppiidiskkadeapmi – diehtu joatkkaskuvllaohppiide (udir.no) nordsamisk

Pupil Survey – information for pupils in higher education (udir.no) engelsk

استبيان التلاميذ - معلومات للطلاب في التعليم العال ي (udir.no) arabisk

سروی دانش آموزان - معلومات برای دانش آموزان لیسه عال ی (udir.no) dari

መጽናዕቲ ተምሃራይ – ሓበሬታ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንዘለዉ ተምሃሮ (udir.no) tigrinja