OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Skoleåret 2021/2022

I tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser er det opprettet et arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved Mosjøen videregående skole. Utvalget behandler saker knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte ved skolen.

Arbeidsmiljøutvalget og dets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven ( § 7-2) og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

AMU er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU er sammensatt av medlemmer fra arbeidsgiversiden og medlemmer fra arbeidstakersiden, alle med personlige varamedlemmer.

 

AMUs sammensetning:

Arbeidsgiverrepresentanter:

 

 • Rektor Lars Henrik Kristiansen
 • Daglig leder MRK, Trond Andersen
 • Kvalitetsleder Ann Kristin Dypaune
 • Personalleder  Bente Svendsen

 

Vararepresentanter:

 • Studierektor Birgit Strøm
 • Studierektor  Marianne Nygård
 • Avdelingsleder drift Per Inge Hestetræet
 • Økonomileder Jim Brian Ingebrigtsen

 

Arbeidstakerrepresentanter:

 • Hovedverneombud Raymond Edvindsen
 • Freddy Sandvær
 • Ny
 • Bent Atle Holand

 

Vararepresentanter:

 • Ann Mari Håker
 • Kjetil Øksne

 

Leder av AMU:               Lars Henrik Kristiansen

Sekretær i AMU:            Bente Svendsen

Representant fra BHT: Else Bjørkås Lilleng