OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Voksenopplæring i landbruksfag

Mosjøen videregående skole har to ulike tilbud innen landbruk for voksne kommende skoleår. Voksenagronomutdanningen er et videregående tilbud for deg som ønsker formell kompetanse som agronom, mens fagskoletilbudet er for deg som allerede har fullført videregående utdanning. 

Voksenagronom 

Nettskolen i Nordland er ansvarlig for tilbudet, og Mosjøen og Sortland vgs. er tilbydere av opplæringa. Etter endt studieløp vil du være utdannet agronom. 

Hva lærer du? 

I løpet av to skoleår skal man gjennom følgende fag: 

1.år: Produksjon og tjenesteyting, Forvaltning og drift, Maskin og teknologi.

2.år: Gårdsdrift, Utmark og kulturlandskap, Plante- og husdyrproduksjon, Økonomi og driftsledelse. 

Opplæringa gjennomføres kombinert på nett og fysiske samlinger. Du vil delta på praktiske øvinger på skolegårdsbruket i tillegg til ekskursjoner. Teoriundervisningen vil foregå både som forelesninger på samlingene, i tillegg til faste arbeidskrav mellom samlingene. 

Opptakskrav 

1. Rett til videregående opplæring for voksne (endres til 19 år fra august 24) 

eller: 

2. Gjennomført VG1 naturbruk (alternativt kan man ta privatisteksamen(er) første år), eller få godkjent VG1 naturbruk gjennom realkompetansevurdering .

For informasjon og søking sjekk hjemmesiden til Nettskolen i Nordland: https://nettskolen.nfk.no/fagtilbud/programfag-naturbruk/  

Fagskoletilbud innen «Grovforbasert husdyrproduksjon» 

 I samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbys en utdanning som bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr. 

Hva lærer du? 

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet: 

  • Driftsledelse og økonomi 
  • Planteproduksjon med vekt på grovfôr og beite 
  • Husdyrproduksjon 
  • Hovedprosjekt 

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Sentralt står faglig erfaringsdeling mellom studentene. 

Opptakskrav: 

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. 

eller: 

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. 

For mer info og søking, sjekk hjemmeside til Fagskolen Innlandet: Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)  

Ved spørsmål om tilbudene, ta kontakt med:

Berit Strømstad, tlf 97157155, berstr@vgs.nfk.no 

Rolf J Forsmo, tlf 41526789, rolfor@vgs.nfk.no