Mosjøen videregående skole - bibliotek

Klikk for stort bilde

Skolebiblioteket ønsker å være et faglig og kulturelt senter for læring og en integrert del av den pedagogiske virksomheten ved Mosjøen videregående. Ved studiestedene Sentrum, Kippermoen og Marka finnes bibliotek som er åpne hele skoledagen.

Klikk for stort bilde

Som elev ved Mosjøen videregående skole kan du låne bøker og annet ved alle tre bibliotek. Disse utgjør i dag sentrale læringsarenaer hvor du både kan arbeide selvstendig eller sammen med andre. 

På biblioteket finner du bøker, aviser, tidsskrifter, filmer og annet. Vi låner inn materiale fra andre bibliotek hvis det er noe du ikke finner hos oss.

På nettet er biblioteket døgnåpent! Alt bibliotekmateriale er registrert i databasen Mikromarc3. Via Websøk kan du søke i katalogen vår, fornye lånene dine selv og få oversikt over en del digitale ressurser.

Biblioteket administrerer skolens utlånsordning for gratis læremidler. Dette betyr at du som elev får lånt alle de lærebøker du trenger (unntatt arbeids-/skrivebøker).

Biblioteket tilbyr en generell innføring i bibliotekbruk for nye elever, men kan også tilby søkekurs i trykte og digitale kilder, kildebruk og kildekritikk m.m. hvis det er ønske om dette. Spør oss hvis det er noe du lurer på!

Vi veileder deg gjerne i søking eller bidrar med lesetips.


Studiested Kippermoen, tlf. 75 65 42 35
Studiested Marka, tlf. 75 65 40 80
Studiested Sentrum, tlf. 75 65 40 54