OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vi skaper framtida

Vi skaper framtida

Kjernevirksomheten ved Mosjøen videregående skole er knyttet til elevenes læring. Vi har fokus på opplæringen og ansattes møte med elevene. Dette gir elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger og bidrar til utviklingen av elevenes etiske kompetanse. I hverdagen er det pedagogene som står i førstelinjen og møter elevene. Andre yrkesgrupper har indirekte innflytelse som er viktig for at vi skal kunne gi elevene god opplæring på alle læringsarenaer.

Mosjøen videregående skole har høg profesjonalitet og tydelig retning i arbeidet. Vi ser framover, gir støtte og bygger gode læringsarenaer hvor vi deler praksis og har tro på at vi lykkes.

 

Mosjøen videregående skole har felles verdier og holdninger. De preger hele skolens virksomhet og får konsekvenser for våre handlinger.

Ansatte ved Mosjøen videregående skole er rollemodeller for våre elever. 

Vi ser den enkelte, tar oss god tid til å lytte og er bevisste på at våre ansatte er viktige for elevenes trivsel og utvikling.

 

 •   Alle elever er likeverdige
 •   Alle elever skal bli sett og hørt 
 •   Vi vil at alle elever skal lykkes og oppleve mestring  
 •   Vi tar utgangspunkt i elevenes evner, interesser, holdninger og ferdigheter  
 •   Vi involverer våre elever i planlegging, gjennomføring og vurdering
 •   Vi gir ekstra støtte og hjelp til elever som trenger det 
 •   Vi gir elevene tid til undring og utforsking av problemstillinger 
 •   Vi varierer arbeidsmåtene 
 •   Vi erkjenner viktigheten av god klasseledelse/læringsledelse

 

Våre verdier er å: 

 

Motivere

 •   Vi er positive, vi lytter, er hjelpsomme, holder avtaler og er godt forberedt
 •   Vi er synlige, tydelige, konsekvente, og har dialog som kommunikasjonsform 

Inkludere

 •   Vi skaper tilhørighet og trygghet ved å vise raushet og åpenhet
 •   Vi oppmuntrer til mangfold og kunnskapsdeling 
 •   Vi legger til rette for medbestemmelse
 •   Vi inkluderer foresatte i elevens utvikling 

Respektere

 •   Vi snakker med, ikke om hverandre
 •   Vi informerer hverandre om endringer som har konsekvenser 
 •   Vi er lojale mot felles vedtak
 •   Vi tror og forventer at alle gjør så godt de kan 

Artikkelliste