Teknikk og industriell produksjon

Klikk for stort bildeUtdanningsprogrammet skal forberede på å jobbe med maskiner, teknisk industri, prosessindustri og automatisering. Dette skjer gjennom å bygge opp praktiske ferdigheter ved hjelp av forsøk, arbeid i verksted, laboratorier og prosesshall.

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Interesse for ny teknologi er viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til en rekke forskjellige yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Programfagene skal gi deg en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg. Opplæringen skal gi deg grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring.

Vi har et godt samarbeid med lokale bedrifter og industri for å gi deg en virkelighetsnær opplæring. Der vil du blant annet få kompetanse til å ta fagbrev innenfor: Industrimekanikerfaget, Sveisefaget, Platearbeiderfaget, CNC-maskineringsfaget og Industrirørleggerfaget.

Hos oss lærer du om:

  • Produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • Maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
  • Kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • Helse, miljø og sikkerhet