Spesialundervisning MVS

Elever og lærekandidater i videregående opplæring i Nordland som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. 

For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.

Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor opplæring i bedrift.

 

Avdelingsleder spesialundervisning Lisbeth Sørum

Vurdering av måloppnåelse 1 halvår (DOCX, 28 kB)

Vurdering av måloppnåelse 2 halvår (DOCX, 28 kB)

Årsrapport kontaktlærer (DOC, 47 kB)

Årsrapport faglærer (DOCX, 13 kB)

Vedtak om spesialundervisning (DOC, 66 kB)

IOP (DOC, 82 kB)

Oversikt alternative emner (PDF, 8 kB)

Informasjon om rettigheter og fremgangsmåte ved klage- spesialundervisning (PDF, 17 kB)

Fant du det du lette etter?