Elektrofag

Klikk for stort bildeDet moderne samfunn er avhengig av en rekke elektriske systemer som må fungere. Tenk på hvor avhengige vi er av elektrisitet både hjemme og på arbeidsplassen.

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og samtidig være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.

I programfagene vil du lære om blant annet enkle systemer for lys og varmesystemer, produksjon og distribusjon av elektrisk energi, styringer av motorer ved hjelp av kontaktor og PLS (programmerbar logisk styring), enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling og lyd og bilde.

Arbeidslivet har bruk for dyktige fagpersoner som er både nøyaktige, kreative, og løsningsorienterte i utførelsen av arbeidet. Samfunnet er i rask teknologisk utvikling og har bruk for personer som kan finne innovative løsninger med en positiv effekt på miljøet. Samarbeid med arbeidslivet skal sikre at du som elev får den mest virkelighetsnære opplæringen. Etter Vg2 er du kvalifisert til å starte som lærling innenfor 9 forskjellige lærlingeløp.

Hos oss lærer du om:

  • Installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • Reparasjon av elektrisk utstyr
  • Energiproduksjon og energiforsyning
  • Utvikling av nye elektroniske produkter
  • Sikkerhet og dokumentasjon