Utdanningsprogram

Mosjøen videregående skole tilbyr flere forskjellige utdanningsprogrammer.  I menyen til venstre finner du mer informasjon om de forskjellige programområdene.

Utdanningsprogram Studiested Avdelingsleder
Bygg- og anleggsteknikk Kippermoen John Erik Lind
Avd. leder Spesialundervisning Kippermoen Lisbeth Sørum
Design og håndverk Kippermoen John Erik Lind
Elektrofag Kippermoen Ole Kristian Sørli
Helse- og oppvekstfag Kippermoen Bente Tømmervik
Idrettsfag Kippermoen Tommy Gløsen
Medier og kommunikasjon Kippermoen John Erik Lind
Musikk, dans og drama Sentrum Knut Steffenak
Naturbruk Marka

Rolf Jøran Forsmo
Laila Hoff

Kjell Johnsen

Restaurant- og matfag Kippermoen Bente Tømmervik
Studiespesialisering Sentrum Marianne Nygård
Teknikk og industriell produksjon Kippermoen Ole Kristian Sørli

Elever og lærekandidater i videregående opplæring i Nordland som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. 

For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.

Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor opplæring i bedrift.

 

Avdelingsleder spesialundervisning Lisbeth Sørum

Fant du det du lette etter?