Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten består av skolelege som har det medisinskfaglige ansvaret, og helsesøster.

Helsesøstertjenesten ved Mosjøen videregående skole

Skolehelsetjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, samt fremme barns helse og trivsel.

Dersom vi finner sykdom eller andre forhold som bør utredes nærmere, vil skolehelsetjenesten henvise eleven til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Helsesøster deltar i skoleteam ved aktuelle saker og i ansvarsgrupper rundt barn med sammensatte behov.

Helsesøster i skolen er et lavterskeltilbud. Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.

Fast program: Skolehelsetjenestens faste program i grunnskole og videregående skole.