Oppfølgingstjenesten

Klikk for stort bilde

Oppfølgingstjenesten (OT) sin oppgave er å hjelpe og veilede de som ikke søker, får eller tar imot videregående skole- eller læreplass, og de som slutter i løpet av skoleåret.

Oppfølgingstjenestens formål er å sørge for at all ungdom som tilhører tjenestens målgruppe får tilbud om opplæring, arbeid eller annen beskjeftigelse.

Tilbudene skal primært føre frem til:

  • studiekompetanse
  • yrkeskompetanse
  • delkompetanse innenfor videregående opplæring

Det er fylkeskommunen som har hovedansvar for oppfølgingstjenesten, men tjenesten bygger på et samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for ungdom.

 

OT samarbeider i særlig grad med rådgivere i grunn- og videregående skole, den pedagogisk- psykologiske tjenesten (PPT), arbeidsmarkedsetaten (NAV), sosial- og helsetjenesten og opplæringsavdelingen i fylkeskommunen.

KONTAKT

  • Mosjøen videregående skole,
    sentralbord tlf. 75 65 40 00
  • OT- koordinator: Morten Arne Sørvig
  • Epost: morsor@vgs.nfk.no
  • kontorsted Kippermoen tlf. 75 65 42 37 mob 91 16 73 84