Hybellos

jente i høstløv - Klikk for stort bilde

Hybellosens arbeid er rettet mot elever på hybel i Vefsn kommune, og skal være en medaktør for å redusere fravær og frafall ved Mosjøen videregående skole.
Hybellosen skal ha mulighet til å følge opp den enkelte elev på dag, ettermiddag og helg etter behov.

Hybellosen har et nært samarbeid med Mosjøen videregående skole og dens hjelpeapparat med utgangspunkt i skolens miljøtjeneste/elevtjeneste.

Hybellosen deltar og samarbeider i tverretatlig team.

Hybellosen har bl.a. mulighet til å:
-bidra til at elever får tilbud om sosiale aktiviteter gjennom skolens faste tilbud og andre fritidstilbud i kommunen
-følge opp elevens fravær i samarbeid med skolen
-samarbeide med foreldre/heimen -samarbeide med miljøtjenesten ved Mosjøen videregående skole
-være behjelpelig med å skaffe hybel

Hybellos:
Grete Strand Larsen
E-post: grelar@vgs.nfk.no
Tlf. 99250484

Fant du det du lette etter?