Du er her:

Prosjekt "BRUA II"

Prosjektet BRUA II er et prosjekt som gjennomføres på studiested Kippermoen, og har en varighet på to år.

Prosjektet BRUA II skal hjelpe elever og lærere til å få en bedre hverdag på skolen. Elevene skal oppleve at de blir sett og hørt. De skal trives på skolen både faglig og sosialt. Lærerne skal få hjelp til å løse de utfordringene de har i klasserommet, både med enkeltelever og med klassemiljøet. Broen skal være en hjelpende hånd mot tilpasset opplæring, økt læringstrykk og økt gjennomføring av videregående opplæring.

NFK's satsingsområde En bedre skole for elevene våre gir oss muligheten til å videreføre BROEN gjennom å etablere prosjekt BRUA II. I det nye prosjektet vil vi benytte anledningen til å bli enda bedre på å tilpasse opplæringen og å skape gode klassemiljø. Vi ser behovet for kompetanseheving innen veiledning og metodekunnskap, og vi benytter anledningen til å plassere flere målretta tiltak inn i BRUA.

Last ned prosjektdirektiv (PDF, 109 kB)

Les mer om BRUA i Helgeland Arbeiderblad:
Reduserer frafallet ved hjelp av tillit og respekt

Fant du det du lette etter?