Skjemaer for elever

Skjema for elever

 

 

Boklister:
Lærebøker får du låne gratis på skolen (unntatt arbeidsbøker som det skal skrives i). Det er bibliotekene ved studiestedene som administrerer læremidlene. Du finner boklistene på sidene til bibliotektjenesten. NB! Listene for studiested Kippermoen inneholder i tillegg oversikt over det utstyr du selv må ordne deg - legg merke til at noe av dette utstyret må være på plass ved skolestart.