Internat ved studiested Marka

Velkommen til Mosjøen videregående skole studiested Marka.

Ved Mosjøen videregående skole studiested Marka, har vi fire internatbygg Valhall, Borgen, Gimle og Valkyrien.

Disse internatene har ordinære internatrom, noen kan også anvendes som dobbeltrom.
På Valkyrien har vi også to små hybelleiligheter med toalett og bad.

På et av internatene er det felles vaskerom, garderobe/dusj og toalett, og på et internat er det et felles kjøkken som elevene kan disponere.

Vi har to miniboliger, med henholdsvis to og tre soverom, der beboerne deler felles kjøkken, stue, toalett og bad.
Rett ved skolen disponerer vi også tre rekkehusleiligheter med tre soverom i hver, hvorav et rom i hver leilighet kan anvendes som dobbeltrom.

 

Miniboliger og leiligheter er forbeholdt vg2 og vg3 elever, dersom det ikke skulle være særskilte behov som skulle tilsi at en vg1 elev bør bo i leilighet.
Dette fordi vi ønsker å samle vg1 elevene i umiddelbar nærhet til hverandre og miljøarbeiderne som jobber på kveld og helg, for å ivareta dem på best mulig vis.

 

Vi er syv miljøarbeidere som jobber på ettermiddag, kveld og helg. I tillegg har vi lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget som jobber litt på internatet, i miljøtjenesten og sammen med assistentene på dagtid.
 

Priser 2020/2021
Husleiesatser inkluderer kost pr mnd                    Enkeltrrom          Dobbeltrom
Valhall, Borgen, Gimle og Valkyrien                        kr. 6000,-            kr. 5000,-
Små rom på Valkyrien                                             kr. 5400,-           
Hybelleilighet Valkyrien 107                                    kr. 6000,-            kr. 5100,-
Hybelleilighet Valkyrien 111                                    kr. 6200,-            kr. 5400,-

Minibolig                                                                 kr 6200,-              kr 5400,-

Rom i rekkehus                                                       kr 3600,-              kr 2800,-
Kost innbefatter:
5 lunsj, 4 middag og 5 kveldsmat pr.uke.
Til frokost er det gratis havregrøt, enkel brødmat til elever med kost.

Alle miljøarbeiderne på internat og i miljøtjenesten jobber for at elevene skal trives hos oss og vi samarbeider tett med undervisningspersonalet, helesykepleier og andre hjelpeinstanser.

Det foregår masse aktiviteter på kveldstid, det er uteaktiviteter, hobby og håndarbeid, mekking, swingkurs, treningssenter med gratis trening en gang i uken, egne treningsapparat, sport og idrett med mer.

Dersom dere har noen spørsmål eller noe dere vil snakke med oss om, er det bare å ta kontakt:

 

Ellen Alsgård Jacobson       Avdelingsleder internat og kjøkken
75654006/ Mob. 90826823

Mobiltelefon til miljøarbeiderkontor på internat
95909715