Formidlingskoordinator

Formidlingskoordinatoren skal bidra til at flest mulig som søker læreplass blir formidlet og får lærekontrakt, enten som lærling eller lærekandidat. Formidlingskoordinatoren samarbeider med yrkesfaglærerne, rådgivere, oppfølgingstjenesten, bedrifter og opplæringskontor. Søknadsfristen for å søke om lærlingeplass er 1. mars; for lærekandidater 1. februar. Her kan du lese mer om søknadsfrister.

Trenger du hjelp til å finne læreplass, eller hjelp med søknad og CV, ta kontakt.

Formidlingskoordinator:

Studiested Kippermoen:

Oddny Markussen  oddmar@vgs.nfk.no

Tlf: +4775654269
Mob: +4748261359

 

Studiested Marka/Bygg:

Jan O. Johansen janjoh@vgs.nfk.no  

Tlf: +4775654135
Mob: +4797572254 

 

Les mer om lærlingeordningen.

Les mer om lærekandidatordningen.

Les mer om fagbrev og svennebrev.