Elev- og lærlingetjenesten

Elev- og lærlingetjenesten er et samlebegrep for skolens

  • Rådgivingstjeneste
  • Oppfølgingstjeneste
  • Utdanningsverkstedet
  • Helsesøstertjeneste
  • Miljøtjeneste
  • Tilrettelagt opplæring
  • Spesialundervisning
  • Formidlingskoordinator

Elev- og lærlingetjenesten skal i samarbeid med skolen øvrige personale, bistå med å gi elevene gode utviklingsmuligheter, både faglig og menneskelig.

Innenfor disse tjenestene har vi samlet mye god faglig og menneskelig kompetanse. Alle har et tett samarbeid for å utnytte hverandres kvaliteter og kompetanse. På den måten kan vi sammen gi elevene best mulig tilpasset opplæring.

Rådgivertjenesten

Oppfølgingstjenesten

Utdanningsverkstedet

Helsesøstertjeneste

Brua

Miljøtjeneste

Formidlingskoordinator