Ansattoversikt


IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider IKT 75 65 42 43 978 81 674
Rådgiver/IT-konsulent 75 65 40 65 952 41 604
IKT-leder 75 65 40 28 480 22 269
Lærling IKT 75 65 42 98 974 88 255
Lærling 75 65 42 87 988 81 119
IT-rådgiver 75 65 40 79 976 60 377
IKT-medarbeider 75 65 40 55 911 60 459
Fagarbeider IKT 75 54 54 49 919 14 732
Fagarbeider IKT 75 65 42 48 400 94 950
Lærling 980 22 195