Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 980 46 548
Renholder 928 35 040
Lærer Skogbruk 456 93 204
Adjunkt m/tilleggsut 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Avdelingsleder 415 26 789
Arbeider/spes arb.
Avdelingsleder 920 51 459
Leder
Adjunkt 975 72 254
avdelingsleder 75 65 40 77 995 07 517
Håndv./fagarb. 913 06 181
Renholder
Adjunkt m/tilleggsut 984 57 726
Studierektor 75 65 40 76 911 72 908
Renholder 955 24 075
Lektor m/tilleggsutd 909 26 565
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 472
Renhold 480 31 784
Fagarbeider 75 65 41 03 916 29 128
Håndv./fagarb.
Lærer 75 65 41 14
Fagarbeider 75 65 41 45
Renholder
Fagarbeider 986 96 002
Fagarbeider 990 37 826
Lærling
Lærer 476 31 365
Lærling
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Undervisning
Miljøarbeider 934 08 414
Renholder
Fagarbeider
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Adjunkt m/tilleggsut 473 87 158
Lærer (adjunkt m/till.) 977 57 165
Fagarbeider