Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Adjunkt 75 65 41 52
Lærer Skogbruk 75 65 41 32 456 93 204
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 19 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Assistent 418 42 494
Avdelingsleder 75 65 40 71 415 26 789
Avdelingsleder 75 65 41 41 920 51 459
Leder 75 65 40 78 908 26 823
Adjunkt 75 65 41 35 975 72 254
avdelingsleder 75 65 40 77 995 07 517
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Helsesøster 75 65 40 82
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 27 984 57 726
Studierektor 75 65 40 76 911 72 908
Lærling
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 36 996 23 472
Fagarbeider 75 65 41 02 916 29 128
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Lærer 75 65 41 14 948 78 964
Fagarbeider 75 65 41 45
Arbeider/spes arb. 480 46 385
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Lærling
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Undervisning
Fagarbeider 75 65 40 95
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 11
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Lærling
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 21 473 87 158
Lærer (adjunkt m/till.)
Fagarbeider 75 65 41 05