Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Unge arbeidstakere 480 99 618
Fagarbeider 75 65 40 96
Adjunkt 75 65 41 52
Lærer Skogbruk 75 65 41 32
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 19
Lektor med opprykk 75 65 41 10
Assistent 418 42 494
Avdelingsleder 75 65 40 71
Avdelingsleder 75 65 41 41
Leder 75 65 40 78
Adjunkt 75 65 41 35
avdelingsleder 75 65 40 77
Håndv./fagarb. 75 65 41 06
Helsesøster 75 65 40 82
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 27
Studierektor 75 65 40 76
Lærling
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 36
Fagarbeider 75 65 41 02
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Lærer 75 65 41 14
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 04
Fagarbeider 75 65 40 93
Lærer 75 65 41 13
Lærling
Arbeider/spes arb.
Produksjonsleder 75 65 41 15
Undervisning
Fagarbeider 75 65 40 95
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 11
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43
Lærling
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 21
Lærer (adjunkt m/till.)
Fagarbeider 75 65 41 05