Ansattoversikt


Spesialundervisning

Ansatte i avdelingen Spesialundervisning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 75 65 41 84 969 62 017
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 06
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 01
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789
Lærling 75 65 17 88 959 14 886
Lærling 75 54 54 13 908 83 701
Elevassistent 75 65 42 10 936 95 426
Spesialpedagogisk rådgiver 75 65 17 53
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 47 992 79 980
Arbeider/spes arb.
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 94
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 34
Lærer * 75 65 42 09
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 07
Fagarbeider m/tegnspråk 75 65 41 61
Miljøterapeut 75 65 41 99 984 13 431
Adjunkt - spesialpedagog 75 65 41 93 916 80 994
Avdelingsleder 75 65 42 68 958 10 920