Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten er til for elevene. Vi arbeider for at eleven skal få en god skolehverdag, og vi hjelper gjerne med å løse store eller små problemer knyttet til det å være ung og det å være elev i videregående skole.
 

Rådgiver har taushetsplikt, og vil bare etter avtale med deg formidle opplysningene videre om det skulle være aktuelt. Vi har også opplysningsplikt om vi får informasjon om noe som skulle være til skade for eleven.


Studiestedene Kippermoen, Sentrum og Marka har to rådgivere i deltidsfunksjon. Timeplanen til de forskjellige rådgiverne er oppslått på døra til rådgiverkontorene.

 

Yrkes- og utdanningsveiledning

Rådgiverne kan hjelpe deg med:

 • Valg av utdanningsprogram og fordypning
 • Å søke videregående utdanning
 • Å søke om opptak på høgskoler og universitet
 • Informasjon om yrkes- og utdanningsmuligheter
 • Individuell karriereveiledning
 • Utveksling til utlandet hvis du ønsker å gå på skole i utlandet.

Sosialpedagogisk veiledning

Hjelp og veiledning i forbindelse med:

 • Fravær
 • Mobbing
 • Vanskelige hjemmeforhold
 • Rusproblemer
 • Personlige, helsemessige eller sosiale problemer som virker inn på skolehverdagen
 • Fagvansker / tilrettelegging.

Vi formidler også kontakt med BUP, PPT, helsesøster, familievernkontor osv.

 

Vi samarbeider tett med elevenes kontaktlærere, faglærere og avdelingsledere. Ved behov samarbeider vi også med foresatte.