Ansattoversikt


Naturbruk - avdeling marka

Ansatte i avdelingen Naturbruk - avdeling marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Lærer Naturbruk 75 65 41 29 975 60 413
Bjørn O Arntzen
Lærer 75 65 41 68
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 25 996 90 028
Adjunkt 75 65 41 52
adjunkt 75 65 41 26 934 91 345
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 19 990 49 329
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 63
Lærer 75 65 41 53
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 30 913 15 418
Avd.leder 75 65 41 17 918 41 331
Lars Henrik Kristiansen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 27 948 89 135
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 36
Avdelingsleder fengselsundervisning/Kvalitetsleder 75 65 41 23 959 73 880
Lektor m/tilleggsutd 75 65 26 34 476 53 253
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Adjunkt 75 65 41 12 417 31 217
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 20 402 18 116
Rådgiver/lærer 75 65 41 18 994 09 903
Liv Storjord
nattevakt/asistent 75 65 41 22 957 21 712