Ansattoversikt


Internat

Ansatte i avdelingen Internat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 41 09 924 12 187
Kokk 75 65 41 51
Lærling 75 65 20 71
Miljøarbeider med fagbrev 75 54 54 45
Kokk 75 65 04 89
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 01 07
Lærling 75 65 43 02
Arbeider/spes arb.
Kokk 75 65 40 83
Lærling 75 65 17 85
Leder 75 65 40 78 908 26 823
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 42 959 09 715
Fagarbeider 75 65 25 17 957 91 423
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 44 922 15 936
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 81 959 75 967
Barne- og ungdomsarbeider 75 54 54 17
Fagarbeider 75 65 41 31 992 31 148
Prosjektleder 75 65 40 84 452 40 850