Ansattoversikt


Idrett

Ansatte i avdelingen Idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 75 65 42 51 476 44 870
Adjunkt 75 65 42 54 918 56 735
Avdelingsleder idrettsfag 75 65 42 27 996 90 090
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 93 920 13 042
Berit Grønbech
Adjunkt 75 65 41 92 951 33 414
Adjunkt 75 65 42 65 997 91 690
Heidi Jenssen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 86 977 19 297
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 97 996 23 471
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 80 410 03 980
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 20
Adjunkt 75 65 42 53 930 41 045
Adjunkt med tilleggsutd. 75 65 42 70 911 86 156