Ansattoversikt


Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider/spes arb. 480 99 618
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Unge arbeidstakere 473 86 129
Arbeider/spes arb. 951 88 278
Unge arbeidstakere 951 76 035
Lærling 75 65 09 21 908 43 187
Unge arbeidstakere 953 37 339
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Arbeider/spes arb. 409 95 141
Lærling 75 65 42 21 915 43 852
Fagarbeider 75 65 08 15
Fagarbeider 75 65 41 02 988 41 714
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Arbeider/spes arb. 412 61 883
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Arbeider/spes arb. 910 06 664
Fagarbeider 75 65 40 95
Arbeider/spes arb. 400 53 406
Lærling 75 65 00 96 977 19 992
Lærling 75 54 54 23 954 04 690
Fagarbeider med fagskole 75 65 41 05