Du er her:

Lærlinger ved Mosjøen videregående skole høst 2017.

Mosjøen vgs. ønsker å være en aktiv lærebedrift som hart lærlinger i mange ulike løp. Vi har pr i dag 10 lærlinger i 5 ulike fag(2 er ute i permisjon). Kjell Johnsen  har et overordnet ansvar for lærlinger i Mosjøen VGS. Som en del av oppfølgingen samler vi alle lærlingene slik at de kan dele erfaringer fra sitt fagfelt.

I samarbeid med sin fagveileder og opplæringskontoret jobber de med «mappeoppgaver» gjennom hele læreperioden. Mappeoppgaver er oppgaver som ligner på fagprøven og de skal planlegge, utføre og dokumentere ulike oppgaver innen sitt fagfelt.

På denne samlingen presenterte lærlingene noen av sine mappeoppgaver for hverandre, for rektor ,ledere og fagveiledere.
Tilbakemeldingen til skolene er at alle lærlingene trives svært godt og har gode opplæringsforhold.

Klikk for stort bildeLærling1

Morten Pedersen lærling i Institusjonskokkfaget laget lunsj til oss og forklarte hva han hadde vektlagt.

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildelærling2IKT lærlingene Adrian Einhaug, Simon Helskog og Joakim Eriksen Sagmo viste bilder fra noen av sine mappeoppgaver og generelt fra arbeidsdagen som IKT medarbeider.

 

Klikk for stort bildelærling3

 

 

 

 

Klikk for stort bildelærling4Sandra Robertsen og Maja Brennesvik er lærlinger i hestefaget og presenterte sin dag blant hester og sagmugg. Sandra er akkurat startet og Maja er i gang med sitt siste år som lærling. Begge beskriver en variert arbeidsdag med mange ulike oppgaver og samarbeidspartnere.

 

 

Klikk for stort bildelærling5

Remi Iversen er lærling i byggdrifterfaget, og har et 3 årig læreløp. Han er nå i sitt 3. år og sier noe om alt han har lært om både snekring, vedlikehold, feilsøking og arbeid med ventilasjon mm.
Han er nå i gang med praksisdager i bassenget i Vefsn Kommune for å få alle læreplanmålene på plass.

 

Klikk for stort bildelærling6Merete Drzewicz er lærling i Barne og ungdomsarbeiderfaget, og har praksis i Marka på internat, på Kippermoen på SPU avdelingen(Spesialundervisning), hun er i barnehage i Marka og hun skal være på SFO på Kulstad skole. Hun trives svært godt og opplever å ha en god og variert arbeidssituasjon.