Du er her:

Første skoledag er 17 august.

Skolerute 2020/2021

 

 

Det legges ut fortløpende informasjon på Facebook :)

 

PORTAL FOR SIGNERING OG BETALING FOR ELEV-PC OG LÆREMIDDELORDNING

For å gjøre utleveringen av elev-PC og læremidler så smidig som mulig, har Nordland fylkeskommune utviklet en egen skjemaløsning for digital signering og betaling for PC- og læremiddelordning. Denne løsningen er kun åpen for Vg1-elever skoleåret 2020-2021.

https://www.nfk.no/elevavtale/

 

Søk skoleskyss online

 

Samtykkeærklæring - film, bilder mm

 

  Velkommen til Mosjøen videregående skole!

Årets sommerbrev kommer sent. Det er fordi vi var usikker på om den informasjonen vi skulle gi deg som elev, blir riktig i forhold til koronapandemien.

Uansett, det er en glede å kunne ønske deg velkommen til Mosjøen videregående skole.  Jeg håper vi kan innfri de mange forventninger du har til dette skoleåret.  Vi som er ansatt på skolen vil gjøre det vi kan for at du skal lykkes og få et godt og lærerikt skoleår.

Mosjøen videregående skole er en stor skole med 800 elevplasser på Vg1, Vg2 og Vg3.  Elevene er fordelt på 10 utdanningsprogram på fem forskjellige studiesteder Marka, MRK, Hattfjelldal, Sentrum og Kippermoen.

Som ny elev ved Mosjøen videregående skole anbefaler vi at du leser informasjonen du finner på skolens heimeside. Sjekk spesielt ut overskriften: Velkommen til nytt skoleår. Heimesiden finner du på følgende adresse: www.mosjoen.vgs.no

Er du ny som hybelboer i Mosjøen åpner vi skolen søndag 16.08. slik at du og dine foresatte kan treffe oss, og gjøre deg kjent med ditt studiested.  For studiestedene Marka, Kippermoen og Sentrum kan dere komme enten kl 1300 eller kl 1500. Hattfjelldal har oppmøte kl 1600 på Krutådal Gård. Ved oppmøte søndag må både foresatte og elever registrere seg ved ankomst. Det vil bli informasjon fra skolen, og dere kan gi informasjon og stille spørsmål til oss. I Mosjøen vil ledere, elevtjenesten og elevmentorene ved skolen møte deg slik at du allerede søndag kan bli kjent med andre elever.

Skolestarten blir ikke som tidligere skoleår. Normaltilstanden dette skoleåret er at vi alle må forholde oss til koronapandemien og kravet til smittevern. Faren er ikke over, og vi må alle ta våre forholdsregler og passe på å følge de råd og klare anbefalinger vi får fra sentrale og lokale myndigheter. Husk at fremdeles gjelder de strenge og viktige reglene for god hygiene. Det skal være en meter avstand og dere må unngå berøring og klemming som kan øke smittespredning. Vi kan ikke samle større grupper elever på samme sted slik at fellesrom må organiseres og tilrettelegges ut fra det. Det er viktig at du tar hensyn og følger skolens krav til for eksempel når din klasse kan bruke kantine. Gjør du det sikrer vi at renholdet er gjort slik at du trygt kan oppholde deg der. Merk deg oppstart for ditt skoletilbud.

Tidspunkt for skolestart elever mandag 17.08 er: 

Første skoledag
Studiested Kl Klasse
Marka 0815 Vg1 møter i matsal/kantine.
Marka 0815 Vg2 og Vg3 møter i gymsal
Kippermoen 0900 Vg1 Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag møter i kantine
Kippermoen 1000 Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Elektro møter i kantine
Kippermoen 1000 Tilrettelagt opplæring/SPU møter på basen. Anvises av lærerne
Kippermoen 1100 Vg1 Idrettsfag, Bygg og anlegg og Frisør, blomsterdekoratør og interiør møter kantine.
Kippermoen 1200 Vg2 og Vg3 HO/RM og frisør møter kantine.
Kippermoen 1200 Vg2 BA møter Mrk
Kippermoen 1200 Vg2 og Vg3 IF møter på klasserom
Kippermoen 1300 Vg2 Tip og El møter kantine
Sentrum 1000 Vg1 stud.spes og musikk møter i aulaen
Sentrum 1200 Vg3 påbygning møter i aulaen
Sentrum 1200 Innføringsklassen møter på anvist klasserom
Sentrum 1200 Vg2 og Vg3 studspes. og musikk møter på klasserom

Du må fylle ut og ta med kontrakt for leie av pc og lån av bøker. Husk å få underskrift fra foresatte når du er under 18 år.

Skolen har strenge krav til tilstedeværelse for å få vurdering. Vær oppmerksom på dette fra skolestart, og lag deg gode vaner fra første dag. Reglene finner du på skolens heimeside.

Dersom du er på utkikk etter hybel disponerer skolen inntil 24 boenheter. Tildeling skjer etter søknad som adresseres til Mosjøen videregående skole. Se skolens heimeside. Skolen har tett oppfølging av disse hyblene av ansatte på internat Marka. 

Skolen har elevtjeneste som er der for deg både på dagtid og ikke minst med gode felles aktiviteter på kveldstid. Jeg håper du vil ha stor glede av dette tilbudet. Det er viktig at du bidrar til å gjøre skoledagen god for medelever, ansatte og deg selv.

På Mosjøen videregående skole er det mange elever som skal bo på hybel dette skoleåret. Det er et stort ønske om at alle tar godt imot de som flytter til byen og passer på at de trives.

Russefeiringen i forrige skoleåret ble ikke slik elevene forventet. Fremdeles er det slik at reglene er strenge og det vil fremdeles ikke være mulig å gjennomføre feiringen av mange års skolegang som forventet. Vurder sammen med dine foresatte hvor mye tid og penger du vil bruke på en begrenset feiring.  Skolen har og vil ha et tett samarbeid med avgangselevene slik at vi sammen kan sikre at dere skal få en god og minnerik avslutning på skolegangen.

For at du skal lykkes med opplæringen er vi avhengig av et godt samarbeid med deg som elev.  Ta godt vare på skoleplassen din og bruk den muligheten du har fått til å skaffe deg en utdanning.

Vi gleder oss til å møte deg på skolen og bli kjent med deg i et felles samarbeid.

 

Med vennlig hilsen 

Kurt Henriksen

rektor

Vi ryddet sammen 4 sekker med skrot på skolens område etter vinteren, kjempeflinke elever!!!

Som belønning fikk vi is fra Lisbeth :)


Nordland stiller med 4 bedrifter i NM. UB Pacifique deltar i kategorien Beste Yrkesfaglig bedrift, beste HR og beste regnskap.

Helgeland Event har bestilt 6 boder til julebyen Mosjøen. Disse skal også brukes ved senere anledninger som under tiendebytte og hanedagene. Vg1 og Vg2 brukte 2 uker på å ferdigstille disse bodene og betalingen til elevene blir pizza.

Fotograf: Lærer Rolf Puntervold

Frisørlinja tar imot kunder 9. november fra kl. 0930 til 1500, deretter er det kundedager hver torsdag.

 

Håper å se dere på salongen!

Tlf: 75 65 42 44

Mosjøen vgs. ønsker å være en aktiv lærebedrift som hart lærlinger i mange ulike løp. Vi har pr i dag 10 lærlinger i 5 ulike fag(2 er ute i permisjon). Kjell Johnsen  har et overordnet ansvar for lærlinger i Mosjøen VGS. Som en del av oppfølgingen samler vi alle lærlingene slik at de kan dele erfaringer fra sitt fagfelt.

ID2S ved Mosjøen Videregående Skole var på tredagerstur, hvor bestigning av Lukttinden var det største målet.

 

VG1 Design og håndverk Jobber mye med ulike materialer, og nå har vi jobbet en periode med keramikk, og denne har vi brent utendørs i gassovn inspirert av en gammel japansk brenningsteknikk kalt Raku. På denne måten kan vi få frem helt unike farger og resultater. Elevene får erfaring med alle elementene jord- ild- luft og vann og hvordan de ved hjelp av disse elementene kan kontrollere sluttresultatet. Alle deltok i prosessen som krever et godt samarbeid, og resultatet ble veldig bra.