Til foreldre og elever

Klikk for stort bilde«Det går greit» sier mange av elevene, og vi tror på dere. To uker med hjemmeundervisning er gjennomført. Vi vet at skriftlig eksamen er avlyst, men det er fremdeles usikkert når skolehverdagen er tilbake til det normale. Hold ut! Stå på! Tenk positivt om hjemmeundervisning og din egen kunnskap. Husk at du kan mer enn du tror. En uke til påske og så er denne perioden med hjemmeundervisning over.

Selv om det er greit for mange, registrerer vi at vi har en del elever som sliter med struktur på skolehverdagen. Det er også psykisk belastende for mange å være i denne spesielle livssituasjonen. Som rektor oppfordrer jeg dere foresatte til å spørre ungdommene om hvordan de har det og hvordan det går. Det er mange relasjonelle endringer som har skjedd de siste ukene og det tærer på alle.

Skriftlig eksamen er avlyst, men ikke muntlig og praktisk-muntlig. Dette betyr at standpunkt får stor betydning for deg som elev. Lærerne har jobbet hardt for at dere skal lykkes med nettbasert hjemmeundervisning. Det er viktig at du følger opp, er til stede i læringsøktene og at du gjør din del av jobben for å få vurdering i alle fag.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelsen i mange klasser denne uka. De fleste sier at ting har «stabilisert» seg. Elevene gjør jobben sin, men noen få er litt seine med å levere. Noen sliter med struktur og andre igjen synes det blir ensomt og savner skolen. Elevtjenesten følger opp enkeltelever med utfordringer. Det er bare å ta kontakt.

Noen savner de praktiske fagene. Det gjelder fag som ikke er mulig å ivareta hjemme. Vi jobber med forskjellige løsninger, og vil komme tilbake til dette etter påske, hvis dagens situasjon vedvarer.

Kroppsøvingslærerne legger ut forslag til daglig fysisk aktivitet for å skape avbrekk i arbeidsdagen. Gode forslag som også foresatte kan benytte seg av sammen med ungdommene.

Til dere som har søkt læreplass eller kanskje er ute i lære: Skolen, Nordland fylkeskommune og Utdanningsdirektoratet er alle oppmerksomme på den spesielle situasjonen dere har havnet i, og tiltak er på gang. Så snart det er tatt avgjørelse om dette, vil det bli gitt informasjon til dere. I mellomtiden er det bare å ta kontakt med elevtjenesten om du har spørsmål.

Får du utfordringer, prøv å sette ord på hva det er som utfordrer deg. Tenk over hva du kan gjøre selv for å skape en bedre situasjon og hva du trenger hjelp til av andre. Ikke gi opp! Bruk skolen og de mange hjelperne som finnes tilgjengelig. Husk - er du ikke i isolat kan du gå tur, trene eller gjøre andre ting som gir deg avbrekk i skolearbeidet. Husk å følge reglene til Helsedirektoratet om hvordan vi skal opptre overfor andre både inne og ute.

 

Kurt Henriksen

rektor