Til foreldre/foresatte.

Klikk for stort bilde Mandag blir en historisk dag når alle elever i Norge og Mosjøen videregående skole skal få heimeundervisning. Det er nytt både for oss som skole og for elever og foreldre.

 

Vi må regne med at det kan bli en del startvansker, men vi lover å gjøre vårt beste for at elevene skal få en god avslutning på skoleåret. Men, det blir viktig at dere hjelper oss til å passe på at elevene skal være på skolen og følge timeplanen, selv om de er heime. Faglærerne vil legge ut og organisere opplæringsøkter i tråd med timeplanen. Vi legger ut koordinerte planer slik at vi skal unngå at elevene får en uoverkommelig arbeidsmengde. Arbeidet som skal gjennomføres ligger på læringsplattformen Its Learning, og vi skal også kommunisere med elevene på Skype. Det blir ført fravær, og det er viktig at elevene holder kontakten med lærerne og gir beskjed til faglærerne eller kontaktlærer om de trenger hjelp eller blir for syk til å følge opplæringen. Vi skal med andre ord ha vanlig skoledag, men i en annen form enn tidligere. Det skal settes karakter i de ulike fag og lærerne vil gjennomføre fagsamtaler og kontaktlærer elevsamtaler.

Elevene kan ikke være på jobb på dagtid – da vil de få fravær. Skoledagen legger vi innenfor de tidsrammer som elevene kjenner fra timeplanen de har hatt når de møtte på skolen.  Det er viktig at dere foreldre hjelper oss til å skape forståelse for at ungdommene må etablere gode arbeidsvaner og god struktur på heimeundervisningen fra dag en. Møter elevene utfordringer knyttet til denne måten å få opplæringen på er det bare å ta kontakt med skolen. Mailadresser og telefoner finner dere på skolens heimeside.

Når det gjelder de praktiske fagene vil lærerne legge til rette for læreplanmål og praktiske oppgaver som er mulig å løse gjennom hjemmeundervisning. Vi har gjennomført store deler av skoleåret slik at det allerede foreligger et vurderingsgrunnlag i flere fag. Det er også viktig å være oppmerksom på at hvis dagens situasjon vedvarer kan eksamen komme til å bli avlyst. Skjer det, vil standpunkt være det som blir tellende på vitnemål og karakterbevis.

Elev- og lærlingetjenesten skal sammen med lærerne og øvrige tilsatte fortsatt være tilgjengelig for elever og lærlinger som ønsker hjelp og oppfølging. Da kan dere kontakte oss på mail eller telefon slik at vi kan avtale form for oppfølging. Vi ønsker at alle elever skal oppleve seg godt ivaretatt i den perioden skolen er stengt.

Som tidligere sagt. Dette er nytt for oss alle og vi må regne med noen innkjøringsproblemer. Det er viktig at du sier fra om din opplevelse av den nye skolehverdagen. Elever og foresatte blir viktige informanter i forbedringsarbeidet, men ikke gi opp om vi ikke klarer å løse alle problemer umiddelbart. Vi skal gjøre så godt vi kan, vi har mange dyktige medarbeidere som vil bidra med all sin kompetanse for at våre elever skal lykkes.

Kurt Henriksen

rektor