HMS Bedriftsidrettslag

Klikk for stort bilde Tomas Norvoll, Fylkesråd Nordland fylkeskommune, Anne Sofie Mathisen, Ordfører Dønna kommune, Magnar Johnsen, Ordfører Leirfjord kommune, Bård Anders Langø, Ordfører Alstahaug kommune, Linda Ch. Gjerstad
- Helgeland og Nord-Norge sto klar til å ta imot jobben med sammenstilling av Aasta Hansteen-plattformen. Nå går også denne jobben sørover
Det er en stor skuffelse at Statoil sammen med partnere i Aasta Hansteen lisensen planlegger å sammenstille plattformen utenfor Nord-Norge.
Området mellom Alstahaug, Dønna og Leirfjord ble av Statoil og Technip vurdert som en mulig lokasjon for sammenstillingen av plattformen Aasta Hansteen. Dette er en stor jobb, og ville satt Helgeland og Nordland virkelig på kartet som en ny bastion innenfor olje- og gassnæringa i Norge.
Statoil har i sine planer med Aasta Hansteen plattformen lagt lista høyt og initiert store lokale og regionale ringvirkninger rundt sin nye satsing i Norskehavet. Aasta Hansteen og Polarled (gassrørledningen fra Aasta Hansteen til Nyhavna i Møre og Romsdal) innebærer en investering i størrelsesorden 55 - 60 milliarder.
En hel region har stått samlet bak kravet om sammenstilling på Helgeland og Nordland. Seks fylkeskommuner fra Finnmark i nord til Møre og Romsdal i sør har stått bak uttalelse. 18 kommuner på Helgeland står samlet i en uttalelse, og Olje- og gassnettverk Helgeland som representerer 53 leverandørbedrifter og totalt ca. 2000 ansatte har levert uttalelser.
 
Nordland opplever en positiv utvikling innen olje- og gassnæringen. Den utviklingen ville fått et betydelig en sammenstilling av plattformen, og ville gitt ringvirkninger lokalt og regionalt. Det har vært og er et krav om varige ringvirkninger. Sammenstillingen av plattformen ville dratt den norske og internasjonale leverandørindustrien nordover, og dannet grunnlag for ny vekst.
Statoil har selv satt fokus på nordområdene og for vår del, nordlige del av Norskehavet. Gjennom opprettelsen av Harstad-kontoret til Statoil har vi hatt store forventninger til industriell satsing, og sammenstillingen ville vært et stort løft.
 
Det var pris som var avgjørende for valget av annen lokasjon, og prisforskjellen som vi har fått oppgitt ligger på 160 millioner, men vi har sett tidligere at valgte løsninger har fått store kostnadsøkninger. Regionalt nivå har ikke fått tilgang på de regnestykkene som er gjort, vi kan derfor ikke uttale oss om hva denne differansen utgjør. Imidlertid vet vil at å sammenstille plattformen på en lokasjon som selskapene ikke har erfaring med vil gjøre at usikkerheten øker og dermed også kostnadene.
 
Gjennom god dialog mener vi imidlertid at vi kunne bidratt sterkt med å redusere usikkerheten og dermed også kostnadene. Videre mener vi at 3 promille som da ville bli forskjellen på prisen av de totale kostnadene ved bygging av Aasta Hansteen og Polarled ligger godt innenfor hva som bør kunne forventes av et slikt prosjekt.
 
Helgeland har en meget kompetent leverandørindutri med stolte tradisjoner. Området som var planlagt til sammenstilling har i følge Statoil ingen "showstoppers". Vår største komparative fordel er kort avstand ut fra sammenstillingssted til produksjonssted ute i Norskehavet.
 
De senere tids til dels dyre, kompliserte og tidkrevende transporter av boreplattformer fra Nord-Norge til Vestlandet og tilbake, viser at også oljenæringen vil tjene mye på å utvikle riggkompetanse i nord. En sammenstilling av Aasta Hansteen-plattformen i Nord-Norge ville vært det prosjektet som kunne vist at industrien i nord vil kunne følge opp et slikt prosjekt på en meget kompetent måte.
Fant du det du lette etter?