HMS verneområder

Verneområder - ledere - verneombud

Ved Mosjøen videregående skole har ledere på alle nivå (som har personalansvar) ansvar for at bestemmelsene gitt i AML (spesielt i § 2 - 1) og øvrig lovgivning innen HMS, blir overholdt. Lederne har ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet innenfor eget ansvars- og arbeidsområde og til å organisere avdelingen/enheten/seksjon innenfor sine rammer.

Rektor har det overordnede HMS-ansvaret for Mosjøen videregående skole.

Hovedverneombud er Raymond Edvinsen

Hoved-verneområder

Verneområder

Ledere med HMS-ansvar

Verneombud

Studiested Marka

Hovedbygg, internat, kjøkken, renhold, verksted, gårdsdrift, skogbruk, naturbruk, stall

St.rektor Rolf Jøran Forsmo

Avd.leder Lars Henrik Kristiansen

Avd.leder Ellen Jacobson

Rune Hoff

Studiested Kippermoen

Helse og sosial, restaurant og matfag, idrett, teknikk og industriell produksjon.

St.rektor Geir Solli

Avd.leder John Erik Lind

Avd.leder Ole-Kristian Sørli

Avd.leder Bente Tømmervik

Avd.leder Lisbeth Sørum

Avd.leder Tommy Gløsen

Roger Gluggvasshaug

Dag Olav Nilssen

Hans Martin Mikalsen

Studiested Sentrum

Pedagogisk

Andre

St.rektor Birgit Strøm

Avd.leder Marianne Nygård

Avd.leder Sigurd Lillebjerka Tverrå

Bent Atle Holand

MRK

Kontor og klasserom

 

Klasserom og verksted

Daglig leder Wenche Stenersen

Hilde Skotnes Dalheim

 

Hans Martin Mikalsen