Medbestemmelsesmøte

 

Det avholdes jevnlig møter mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ved Mosjøen videregående skole. Møtene brukes til å utveksle informasjon og til å drøfte saker som er av betydning for partene. 

For at en sak skal bli tatt opp på drøftingsmøte, må den gjelde flere ansatte og/eller flere arbeidstakerorganisasjoner. Saker som ønskes tatt opp meldes inn via den tillitsvalgte i god tid før møtet.   

Drøftingsmøtets sammensetning:

 

Brita Kvaløy Heggli Lektorlaget

Magnar Ånes

Fagforbundet

Lars Molin

Marte Bjøraas

Nito

Raymond Edvinsen

Skolenes landsforbund

Lars Henrik Kristiansen

Utdanningsforbundet

Jørdi Jacobsen

Utdanningsforbundet