Beredskapsplan

Beredskapsplan er utformet og godkjent i ledergruppen.

Planen skal revideres ved endringer i organisasjonen og minst en gang i året.