Du er her:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Skoleåret 2019/2020

I tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser er det opprettet et arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved Mosjøen videregående skole. Utvalget behandler saker knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte ved skolen.

Arbeidsmiljøutvalget og dets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven ( § 7-2) og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

AMU er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU er sammensatt av medlemmer fra arbeidsgiversiden og medlemmer fra arbeidstakersiden, alle med personlige varamedlemmer.

AMUs sammensetning:


Arbeidsgiverrepresentanter:

Representant

Vara

Rektor Kurt Henriksen

Studierektor Birgit Strøm

Daglig leder MRK, Trond Andersen

Studierektor  Geir Solli

Avdelingsleder Per Inge Hestetræet

Nesteleder drift Arnt Yngve Bergsnev

Personalleder  Bente Svendsen

Økonomileder Jim Brian Ingebrigtsen

 

Arbeidstakerrepresentanter:

Representant

Vara

Hovedverneombud Raymond Edvindsen

 

Freddy Sandvær

Hanne Liland

Bent Atle Holand

Ann Mari Håker

Kjetil Øksne

Leder av AMU:               Kurt Henriksen

 

Sekretær i AMU:            Bente Svendsen

Representant fra BHT: Ingrid Bjørnli