Du er her:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Skoleåret 2019/2020

I tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser er det opprettet et arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved Mosjøen videregående skole. Utvalget behandler saker knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte ved skolen.

Arbeidsmiljøutvalget og dets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven ( § 7-2) og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

AMU er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU er sammensatt av medlemmer fra arbeidsgiversiden og medlemmer fra arbeidstakersiden, alle med personlige varamedlemmer.

AMUs sammensetning:


Arbeidsgiverrepresentanter:

Representant

Vara

Rektor Kurt Henriksen

 

Daglig leder MRK, Trond Andersen

Studierektor  Geir Solli

Studierektor  John Luktvasslimo

Avdelingsleder Kjell Johnsen

Personalleder  Bente Svendsen

Økonomileder Jim Brian Ingebrigtsen

 

Arbeidstakerrepresentanter:

Representant

Vara

Hovedverneombud Raymond Edvindsen

Odd Reidar Sagmo

Freddy Sandvær

Per Tore Stornes

Hanne Liland

Bent Atle Holand

Ann Mari Håker

Kjetil Øksne

Leder av AMU:               Kurt Henriksen

Sekretær i AMU:            Bente Svendsen

I tillegg til representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden møter/innkalles følgende fast:

Representant fra BHT: Marit Kjemsås