Du er her:

Helse - miljø- sikkerhet

I følge arbeidsmiljøloven § 3-1 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Dette skal gjøres gjennom ved at alle enheter i organisasjonen skal utføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Leverandør av bedriftshelsetjenester til alle studiestedene ved Mosjøen videregående skole er pr.tiden Stamina HOT.Skjema for innmelding i bedriftsidrettslaget

Beredskapsplan er utformet og godkjent i ledergruppen.

Planen skal revideres ved endringer i organisasjonen og minst en gang i året.