Ansattoversikt


Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider/spes arb.
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Arbeider/spes arb.
Lærling 75 65 09 21
Arbeider/spes arb.
Lærling 75 65 17 92 917 04 784
Arbeider/spes arb.
Fagarbeider 75 65 42 21
Lærling 75 65 15 23
Fagarbeider 75 65 08 15
Fagarbeider 75 65 41 02
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Unge arbeidstakere
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Fagarbeider 75 65 40 95
Lærling 75 65 00 96
Arbeider/spes arb.
Lærling 75 54 54 23
Arbeider/spes arb. 75 65 16 28
Lærling 75 65 23 18 975 60 519
Fagarbeider med fagskole 75 65 41 05