Ansattoversikt


Naturbruk - avdeling marka

Ansatte i avdelingen Naturbruk - avdeling marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 75 65 41 52
Lærer Skogbruk 75 65 41 32 456 93 204
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 19 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Avdelingsleder 75 65 40 71 415 26 789
Adjunkt 75 65 41 35 975 72 254
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 27 984 57 726
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 36 996 23 472
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Lærer 75 65 41 14
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 11
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 21 473 87 158