Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Lærer Naturbruk 75 65 41 29 975 60 413
Bjørn O Arntzen
Lærer * 75 65 41 80 996 23 487
Lærer 75 65 41 68
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 79
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 25 996 90 028
Adjunkt 75 65 41 52
adjunkt 75 65 41 26 934 91 345
Lærer Skogbruk 75 65 41 32 458 93 028
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 19 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 63
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789
Lærer 75 65 41 53
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 30 913 15 418
Avdelingsleder 75 65 41 41 920 51 459
Lærling 75 65 09 21
Leder 75 65 40 78 908 26 823
Arbeider/spes arb.
Adjunkt 75 65 41 35 975 72 254
Lærling 75 65 17 92 988 41 714
Avd.leder 75 65 41 17 918 41 331
Lars Henrik Kristiansen
Arbeider/spes arb.
Helsesøster 75 65 40 82
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 27 948 89 135
Fagarbeider 75 65 42 21
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 36
Avdelingsleder fengselsundervisning/Kvalitetsleder 75 65 41 23 959 73 880
Lærling 75 65 15 23
Fagarbeider 75 65 08 15
Lektor m/tilleggsutd 75 65 26 34 476 53 253
Fagarbeider 75 65 41 02
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Unge arbeidstakere
Adjunkt 75 65 41 12 417 31 217
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Undervisning
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 20 402 18 116
Rådgiver/lærer 75 65 41 18 994 09 903
Liv Storjord
Fagarbeider 75 65 40 95
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 11
Lærling 75 65 00 96
Arbeider/spes arb.
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Lærling 75 54 54 23
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 21 473 87 158
Arbeider/spes arb. 75 65 16 28
nattevakt/asistent 75 65 41 22 957 21 712
Lærling 75 65 23 18 975 60 519
Fagarbeider med fagskole 75 65 41 05