Ansattoversikt


Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 83 996 06 951
Ellen N. Hanssen Aakerøy
Adjunkt 75 65 42 51 476 44 870
Renholdsoperatør 75 65 42 60 952 04 298
Håndv./fagarb. 75 65 41 09 924 12 187
Adjunkt 75 65 42 14 971 18 718
Ann-Karin Aas
Lærling 75 65 40 99 948 51 867
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Sekretær 75 65 40 98
Vaktmester 75 65 40 86 916 59 478
Leder MRK/Kvalitetsleder 75 65 41 88 994 39 158
Miljøarbeider med fagbrev
Renholder 908 91 823
Lærer Naturbruk 75 65 41 29 975 60 413
Bjørn O Arntzen
Lærling 75 65 40 94 915 15 765
Lærer * 75 65 41 80 996 23 487
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 37 412 11 106
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 14 402 43 874
Adjunkt m/tilleggsut 924 12 673
Lærer * 75 65 40 18 941 29 718
Assistent 75 65 41 84 969 62 017
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 16 474 07 779
Fagleder 75 65 40 89 970 10 360
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 70 971 37 662
Høgskoleingeniør i Kjemi/bioteknologi 75 65 40 32 934 13 913
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 71 992 42 931
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 79
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 96 905 04 340
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 25
Miljøarbeider med fagbrev
Renholder
Rådgiver/IT-konsulent 75 65 40 65 952 41 604
Lærling 75 65 43 02 905 93 381
Avdelingsleder IKT og bibliotek 75 65 40 28 480 22 269
Adjunkt 75 65 41 52
Lektor m/tilleggsutd 75 65 37 82 481 86 664
adjunkt 75 65 41 26 934 91 345
Elevassistent 974 73 299
Fagarbeider Renhold 75 65 41 59 464 33 469
Lærer * 911 67 304
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 42 46 975 62 283
Adjunkt 75 65 42 54 918 56 735
Faglærer Elektro 75 65 42 58 952 52 854
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 06
Konsulent 75 65 04 08
Lærer Skogbruk 75 65 41 32 456 93 204
Adjunkt 75 65 41 73 900 10 966
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 40 21 992 69 916
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 19 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 39
Fagarbeider 75 65 41 01
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 63
Lærer 75 65 41 89 916 20 183
Adjunkt 75 65 42 23
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 95 922 88 022
Kantineleder 75 65 42 36 992 41 089
Lektor m/tilleggsutd 75 65 43 04
Miljøarbeider med fagbrev
Lærling 476 85 367
Adjunkt 75 65 41 40 979 85 224
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 40 68
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 20 900 39 194
Stein Morten Fiskum
Bibliotekar 75 65 40 80 916 23 760
Lektor 75 65 43 01
Adjunkt 75 65 41 96 915 43 635
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789
Lærer * 75 65 41 53
Lektor m/tilleggsutd. 75 65 42 56
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 57 474 09 068
Avdelingsleder idrettsfag 75 65 42 27 996 90 090
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 93 920 13 042
Berit Grønbech
Adjunkt 75 65 42 74
Renholdsleder m.Sær 75 65 42 19 415 55 950
leder/karriereveileder 75 65 41 69 943 67 526
Karriereveileder 75 65 40 22
Lektor med opprykk 75 65 40 23 915 51 508
Roger Mørk Hagen
Renholder 75 65 42 01 995 26 596
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 12
Kokk 75 65 40 83
Lektor 75 65 40 59 450 16 475
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 24
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 13 977 38 553
Rektor 75 65 40 05 970 74 526
Adjunkt 75 65 41 92 951 33 414
Konsulent 75 65 40 74
Avdelingsleder Drift 75 65 40 08 907 30 882
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 30 913 15 418
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 40 38 414 49 737
Avdelingsleder 75 65 41 41 920 51 459
IT-rådgiver 75 65 40 79 976 60 377
Adjunkt m tillegg 75 65 40 26 901 30 619
Konsulent 75 65 40 73
Lektor m/tilleggsutd. 75 65 42 89
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 99 478 55 142
Bibliotekar 75 65 40 54 478 56 794
Ann Mari Stampe Håker
Økonomileder 75 65 40 25 905 03 839
Bibliotekar 75 65 41 98
Rådgiver og lærer 75 65 41 94 411 22 730
Jørdi Jacobsen
Leder 75 65 40 78 908 26 823
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 73 975 69 073
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 50 996 23 459
Konsulent 75 65 41 54
Adjunkt 75 65 42 65 997 91 690
Heidi Jenssen
Sekretær 75 65 40 72
Lærling 908 83 701
Adjunkt 75 65 41 35 975 72 254
Elevassistent 75 65 42 10 936 95 426
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 86 977 19 297
Elev 451 38 254
Sekretær Administrasjon 75 65 42 28
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 97 996 23 471
Sekretær 75 65 41 33 990 49 341
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 42 993 51 303
Arne Kapskarmo
Lærling 75 65 00 95 977 57 049
Lektor 75 65 42 82 909 52 695
Lærling 415 79 687
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 97 971 96 575
Berit Louise Kristensen
Lærer * 75 65 41 64 970 28 167
Avd.leder 75 65 41 17 918 41 331
Lars Henrik Kristiansen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 80 410 03 980
Internatassistent 75 65 41 42
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 47 992 79 980
Karriereveileder 75 65 41 65 75 65 41 65
IKT-medarbeider 75 65 40 55 911 60 459
Lærer 75 65 42 11
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 28 926 58 476
Miljøterapeut 75 65 40 31 992 50 484
Grete Strand Larsen
Lektor 75 65 40 85
lektor med tilleggsutdanning 75 65 37 86 919 17 677
Vaktmester
Eksamen og dokumentasjon 75 65 40 49
Karriereveileder 75 65 41 62
Hanne Liland
Avdelingsleder 75 65 42 40 997 91 643
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 27 984 57 726
Lærer * 75 65 40 61
Lærer *
Fagarbeider IKT 75 65 40 53 919 14 732
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 91 996 23 441
Lærling 75 65 42 21 915 43 852
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 94
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 91 975 28 750
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 20
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 41 63 975 44 862
Vaktmester 75 65 40 87 957 90 288
Lærer * 75 65 40 27
Lektor 75 65 42 69 482 61 359
Renholder 75 65 41 87 454 70 988
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 34
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 42 77 481 37 625
Aud Sigrun Meldal
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565
Renholder 75 65 40 57 917 98 128
Lærer * 75 65 40 69 901 30 483
Lærer * 75 65 40 81
Elevassistent 75 65 40 30
konsulent eksamen og dokumentasjon 75 65 42 31
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 36
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 41 23 959 73 880
Adjunkt 75 65 42 53 930 41 045
Lærer 75 65 40 43 990 49 319
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 92 416 27 459
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 33 901 11 510
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 67
Dag Olav Nilssen
Fagarbeider IKT 75 65 42 48 400 94 950
Lektor 75 65 40 35
Renhold 75 65 41 58 480 31 784
Lærer * 75 65 40 64
Vaktmester 75 65 41 76 976 51 579
Fagarbeider 75 65 41 02 916 29 128
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 40 11 412 51 281
Marianne Nygård
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 09
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagleder Utdanningsavdelingen, Karriere Nordland 75 65 02 67 994 29 764
Gry Okan
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 64 932 63 599
Kantineassistent 75 65 40 66 906 58 528
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 90 480 40 794
Fagleder pedagog 100%. 75 65 42 04
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 07 913 08 791
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Miljøarbeider med fagbrev 472 61 001
Fagarbeider
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 42 39 472 75 549
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 88 958 82 550
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 55 971 18 700
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Adjunkt med tillegg 75 65 42 78 917 76 619
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 60 415 07 624
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 61 414 01 630
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 37 84 994 13 323
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 34 476 54 156
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 43 05
Lektor m/tilleggsutd
Fagarbeider m/tegnspråk 75 65 41 61
Adjunkt 75 65 41 12 417 31 217
Lærling 75 65 42 22 980 22 195
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 44 922 15 936
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Adjunkt 75 65 41 83 924 41 843
Lektor 75 65 40 91 476 67 493
Bibliotekleder 75 65 42 35 938 47 749
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 66 414 48 123
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 81 959 75 967
Fagarbeider
Kantineassistent 75 65 41 07
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 81 997 28 316
Christel Sivertsen
Miljøterapeut 75 65 41 99 984 13 431
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 20 402 18 116
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 52 482 37 760
Rådgiver 75 65 42 32 996 07 478
Odd Skaland
Vaktmester 75 65 42 17 976 84 999
Barne- og ungdomsarbeider 975 18 071
Fagarbeider 75 65 41 31 992 31 148
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 17 909 06 590
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 41 67
Renholder
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 85 975 98 904
Anita Solli
Studierektor 75 65 42 25 905 95 990
Geir Solli
Lektor i musikk 75 65 66 81 977 38 405
Runar Sollie
Renholdsoperatør 75 65 41 46
Avdelingsleder Musikk 75 65 40 09 413 38 671
Adjunkt - spesialpedagog 75 65 41 93 916 80 994
Saksbehandler / Avdelingsleder 75 65 41 71 414 72 391
Adjunkt m/tillegsutdanning 75 65 42 75 934 24 548
Rådgiver/lærer 75 65 41 18 994 09 903
Liv Storjord
Miljøarbeider 75 65 41 37 934 08 414
Programfaglærer
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 59 971 80 484
Berit Storrø
Vaktmester 75 65 40 52 957 67 233
Renholder 75 65 41 48
Fagarbeider 75 65 40 95
Lærling 911 61 066
Lektor m. tilleggsutdanning 75 65 40 12 975 99 003
Studierektor 75 65 40 10 970 70 267
Birgit Strøm
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 90 477 56 167
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 11
Lærling 75 65 00 96 977 19 992
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Renholder 75 65 41 77 911 20 686
Personalleder 75 65 40 06 901 66 245
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 76 957 33 521
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 49 412 21 489
Lærling 954 04 690
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 21 473 87 158
Lektor m/tilleggsutd 75 65 43 03
Konsulent 75 65 41 60
Avdelingsleder 75 65 42 24 975 09 274
Avdelingsleder 75 65 42 68 958 10 920
OT-koordinator 75 65 42 37 911 67 384
Faglærer 75 65 42 15 450 21 410
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 26 477 58 119
Lærling 75 65 40 92 476 44 815
Avdelingsleder 75 65 40 88 960 45 335
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 72 976 02 180
Avdelingsleder musikklinja 75 65 40 42 915 44 456
Renholder 75 65 41 82 958 49 397
Avdelingsleder for Helse-og oppvekstfag / Restaurant- og matfag 75 65 42 33 415 07 350
Bente Kristi Tømmervik
Kokk 75 65 40 84 452 40 850
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 41 476 28 026
Adjunkt 75 65 40 36 905 19 374
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 95 990 37 768
Renholder
Fagarbeider
nattevakt/asistent 75 65 41 22 957 21 712
Adjunkt med tilleggsutd. 75 65 42 70 911 86 156
Lektor 75 65 42 38
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 40 45 992 92 469
Lektor m/tilleggsutd 415 11 939
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 62
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 47 950 43 272
Lærer * 75 65 41 39 979 73 590
Lektor 75 65 40 44 415 65 834
Fagarbeider med fagskole 75 65 41 05
Fagarbeider med fagskole 75 65 43 06
Vaktmester 75 65 40 56
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 48 480 59 879