Ansattoversikt


Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 83 996 06 951
Ellen N. Hanssen Aakerøy
Adjunkt 75 65 42 51 476 44 870
Renholdsoperatør 75 65 42 60 952 04 298
Håndv./fagarb. 75 65 41 09 924 12 187
Adjunkt 75 65 42 14 971 18 718
Ann-Karin Aas
Kokk 75 65 41 51
Lærling 75 65 20 71
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Vaktmester 75 65 40 86 916 59 478
Leder/Brukerkoordinator 75 65 41 88 994 39 158
Miljøarbeider med fagbrev 75 54 54 45
Renholder 75 65 09 82 908 91 823
Lærer Naturbruk 75 65 41 29 975 60 413
Bjørn O Arntzen
Lærling 75 65 40 94 915 15 765
Lærer * 75 65 41 80 996 23 487
Kokk 75 65 04 89
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 14 402 43 874
Lærer 75 65 41 68
Elevassistent 75 65 40 18 941 29 718
Assistent 75 65 41 84 969 62 017
Lærer * 75 65 21 65
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 16 474 07 779
Fagleder 75 65 40 89 970 10 360
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 70 971 37 662
Høgskoleingeniør i Kjemi/bioteknologi 75 65 40 32 934 13 913
Renholder 75 65 24 19
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 81
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 71 992 42 931
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 79
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 96 905 04 340
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 25 996 90 028
Lærer * 75 65 36 57
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 01 07
Lærling 75 65 43 02
Renholder 75 65 08 48
Avdelingsleder IKT og bibliotek 75 65 40 28 480 22 269
Adjunkt 75 65 41 52
Lektor m/tilleggsutd 75 65 37 82 481 86 664
adjunkt 75 65 41 26 934 91 345
Elevassistent 75 54 54 86 974 73 299
Fagkonsulent Renhold 75 65 41 59 464 33 469
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 75
Lærer * 911 67 304
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 42 46 975 62 283
Adjunkt 75 65 42 54 918 56 735
Faglærer Elektro 75 65 42 58 952 52 854
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 06
Konsulent 75 65 04 08
Lærer Skogbruk 75 65 41 32 458 93 028
Adjunkt 75 65 41 73 900 10 966
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 40 21 992 69 916
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 19 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 39
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 01
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 63
Lærer 75 65 41 89 916 20 183
Fagarbeider med fagskole 75 65 42 23
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 95
Kantineleder 75 65 42 36 992 41 089
Assistent 75 65 14 33
Lektor m/tilleggsutd 75 65 43 04
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 40 979 85 224
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 20
Stein Morten Fiskum
Bibliotekar 75 65 40 80 916 23 760
Lektor 75 65 43 01 918 38 922
Adjunkt 75 65 41 96 915 43 635
Lærling 75 65 23 74 950 95 387
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789
Lærer 75 65 41 53
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 65
Lektor m/tilleggsutd 75 65 26 33
Lektor m/tilleggsutd. 75 65 42 56
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 57
Avdelingsleder idrettsfag 75 65 42 27 996 90 090
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 93 920 13 042
Berit Grønbech
Adjunkt 75 65 42 74 928 97 189
Renholdsleder m.Sær 75 65 42 19 415 55 950
fagkonsulent 75 65 41 69
Eva Sommerseth Dahl Gudmundsen
Karriereveileder 75 65 40 22
Kari Lise Hagebø
Lektor med opprykk 75 65 40 23 915 51 508
Roger Mørk Hagen
Renholder 75 65 40 03 995 26 596
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 25 66
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 12 908 14 037
Kokk 75 65 40 83
Lærling 75 65 17 85
Lektor/Newton 75 65 40 59 450 16 475
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 24
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 13 977 38 553
Rektor 75 65 40 05 970 74 526
Adjunkt 75 65 41 92 951 33 414
Konsulent 75 65 40 74
Avdelingsleder Drift 75 65 40 08 907 30 882
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 30 913 15 418
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 40 38 414 49 737
Avdelingsleder 75 65 41 41 920 51 459
IT-rådgiver 75 65 40 79 976 60 377
Adjunkt m tillegg 75 65 40 26 901 30 619
Konsulent 75 65 40 73
Lektor m/tilleggsutd. 75 65 42 89
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 99 478 55 142
Bibliotekar 75 65 40 54 478 56 794
Ann Mari Stampe Håker
Økonomileder 75 65 40 25 905 03 839
Lærling 75 65 09 21
Lærling 75 65 17 88
Avdelingsleder elev- og lærlingtjenesten 75 65 41 94 411 22 730
Jørdi Jacobsen
Leder 75 65 40 78 908 26 823
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 73 975 69 073
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 50 996 23 459
Adjunkt 75 65 42 65 997 91 690
Heidi Jenssen
Sekretær 75 65 40 72
Adjunkt 75 65 41 35 975 72 254
Lærling 75 65 17 92 917 04 784
Elevassistent 75 65 42 10 936 95 426
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 86 977 19 297
Kontorfagarbeider 75 65 42 28
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 97 996 23 471
Lærer * 75 65 26 31
Sekretær 75 65 41 33 990 49 341
Spesialpedagogisk rådgiver 75 65 17 53 480 38 791
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 42 993 51 303
Arne Kapskarmo
Miljøarbeider 75 65 41 37 934 08 414
Lektor/Rådgiver 75 65 42 82 909 52 695
Vaktmester 75 65 04 32
Lektor m/tilleggsutd 75 65 25 23
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 97 971 96 575
Berit Louise Kristensen
Lærer * 75 65 41 64 970 28 167
Avd.leder 75 65 41 17 918 41 331
Lars Henrik Kristiansen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 80 410 03 980
Fagarbeider 75 65 26 48 480 78 607
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 42 959 09 715
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 47 992 79 980
Karriereveileder 75 65 41 65 75 65 41 65
Kirsti Kvalø
Lærling 75 65 17 71
IKT-medarbeider 75 65 40 55 911 60 459
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 42 11
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 28 926 58 476
Renholder 75 65 25 58
Miljøterapeut 75 65 40 31 992 50 484
Grete Elisabet Strand Larsen
Lektor 75 65 40 85
lektor med tilleggsutdanning 75 65 37 86 919 17 677
Eksamen og dokumentasjon 75 65 40 49
Karriereveileder 75 65 41 62
Hanne Liland
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 86
Avdelingsleder 75 65 42 40 997 91 643
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 27 948 89 135
Lektor 75 65 40 61
Fagarbeider IKT 75 65 40 53 919 14 732
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 91 996 23 441
Fagarbeider 75 65 42 21
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 94
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 91 975 28 750
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 20
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 41 63 975 44 862
Vaktmester 75 65 40 87 957 90 288
Lærer * 75 65 40 27
Lektor 75 65 42 69 482 61 359
Renholder 75 65 41 87 454 70 988
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565
Renholder 75 65 40 57 917 98 128
Lærer * 75 65 40 69 901 30 483
Lærer * 75 65 40 81
konsulent eksamen og dokumentasjon 75 65 42 31
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 36
Elev
Avdelingsleder fengselsundervisning/Kvalitetsleder 75 65 41 23 959 73 880
Lærling 75 65 15 23
Fagarbeider 75 65 08 15
Renholder 75 65 25 87
Lektor m/tilleggsutd 75 65 26 34 476 53 253
Adjunkt 75 65 42 53 930 41 045
Lærer 75 65 40 43 990 49 319
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 47
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 29
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 92 416 27 459
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 33 901 11 510
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 67
Dag Olav Nilssen
Fagarbeider IKT 75 65 42 48 400 94 950
Lektor 75 65 40 35 991 52 319
Renhold 75 65 41 58 480 31 784
Lærer * 75 65 40 64 466 92 748
Vaktmester 75 65 41 76 976 51 579
Fagarbeider 75 65 41 02
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 40 11 412 51 281
Marianne Nygård
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 42 09
Fagarbeider 75 65 41 45
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 64 932 63 599
Kantineassistent 75 65 40 66 906 58 528
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 90 480 40 794
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 07
Lærer *
Kantineassistent 75 65 09 08
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Miljøarbeider med fagbrev 75 54 54 41 472 61 001
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 42 39 472 75 549
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 88
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 55 971 18 700
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Adjunkt med tillegg 75 65 42 78 917 76 619
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 60 415 07 624
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 61 414 01 630
Avdelingsleder 75 65 37 84
Assistent
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 34 476 54 156
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 43 05 918 56 541
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 29
Fagarbeider m/tegnspråk 75 65 41 61
Lærling 75 65 20 67
Adjunkt 75 65 41 12 417 31 217
Fagarbeider IKT 75 65 42 22 980 22 195
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 44 922 15 936
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Adjunkt 75 65 41 83 924 41 843
Lektor 75 65 40 91 476 67 493
Bibliotekleder 75 65 42 35 938 47 749
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 66 414 48 123
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 81 959 75 967
Fagarbeider 75 65 26 41
Fagarbeider 75 65 40 50
Renholder 75 65 41 07
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 81 997 28 316
Christel Sivertsen
Miljøterapeut 75 65 41 99 984 13 431
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 20 402 18 116
Rådgiver 75 65 42 32 996 07 478
Odd Skaland
Barne- og ungdomsarbeider 75 54 54 17
Fagarbeider 75 65 41 31 992 31 148
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 17 909 06 590
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 41 67
Helene Kroken Slettbakk
Renholder 75 65 03 92
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 85 975 98 904
Anita Solli
Studierektor 75 65 42 25 905 95 990
Geir Solli
Renholdsleder Studiested Marka 75 65 41 46
Renholdsleder Studiested Sentrum og Mrk 75 65 08 49 992 33 266
avdelingsleder / saksbehandler 75 65 41 71 414 72 391
Adjunkt m/tillegsutdanning 75 65 42 75 934 24 548
Rådgiver/lærer 75 65 41 18 994 09 903
Liv Storjord
Vaktmester 75 65 40 52 957 67 233
Renholder 75 65 41 48
Fagarbeider 75 65 40 95
Lærling 75 54 54 22
Lektor m. tilleggsutdanning 75 65 40 12 975 99 003
Lektor m/tilleggsutd 75 65 37 85 481 34 668
Studierektor 75 65 40 10 970 70 267
Birgit Strøm
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 90 477 56 167
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 11
Lærling 75 65 00 96
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Renholder 75 65 41 77 911 20 686
Personalleder 75 65 40 06 901 66 245
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 76 957 33 521
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 49 412 21 489
Lærling 75 54 54 23
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 21 473 87 158
Lektor m/tilleggsutd 75 65 43 03
Konsulent 75 65 41 60
Avdelingsleder 75 65 42 24 975 09 274
Avdelingsleder 75 65 42 68 958 10 920
Lærer * 75 65 08 97
OT-koordinator 75 65 42 37 911 67 384
Faglærer 75 65 42 15 450 21 410
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 26 477 58 119
Fagarbeider 75 65 40 88 960 45 335
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 72 976 02 180
Avdelingsleder musikklinja 75 65 40 42 915 44 456
Arbeider/spes arb. 75 65 16 28
Renholder 75 65 41 82 958 49 397
Avdelingsleder for Helse-og oppvekstfag / Restaurant- og matfag 75 65 42 33 415 07 350
Bente Kristi Tømmervik
Prosjektleder 75 65 40 84 452 40 850
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 32
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 41 476 28 026
Adjunkt 75 65 40 36 905 19 374
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 41 95 990 37 768
Renholder 75 65 05 58
nattevakt/asistent 75 65 41 22 957 21 712
Renholder 75 65 25 57
Adjunkt med tilleggsutd. 75 65 42 70 911 86 156
Lærer * 75 65 23 14
Lektor 75 65 42 38
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 40 45 992 92 469
Lektor m/tilleggsutd 75 54 54 37 415 11 939
Lektor m/tilleggsutd 75 54 54 42
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 23 49
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 40 62
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 47 950 43 272
Lærer * 75 65 41 39 979 73 590
Lektor 75 65 40 44
Lærling 75 65 23 18 975 60 519
Fagarbeider med fagskole 75 65 41 05
Byggdrifter 75 65 40 56 920 13 112
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 48 480 59 879