Ansattoversikt


Internat

Ansatte i avdelingen Internat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 41 09 924 12 187
Miljøarbeider med fagbrev
Miljøarbeider med fagbrev
Fagarbeider 75 65 42 06
Lærling
Arbeider/spes arb. 414 66 041
Kokk 75 65 40 83
Leder 75 65 40 78 908 26 823
Internatassistent 75 65 41 42
Internatassistent 75 65 41 28 926 58 476
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 44 922 15 936
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 41 81 959 75 967
Lærling 975 18 071
Fagarbeider 75 65 41 31 992 31 148
Kokk 75 65 40 84 452 40 850