Ansattoversikt


Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Unge arbeidstakere 951 88 278
Unge arbeidstakere 953 37 339
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Lærling 75 65 42 21 915 43 852
Elevassistent 75 65 40 30
Fagarbeider 75 65 41 02 916 29 128
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Fagarbeider 75 65 40 95
Unge arbeidstakere 949 79 411
Lærling 75 65 00 96 977 19 992
Lærling 954 04 690
nattevakt/asistent 75 65 41 22 957 21 712
Fagarbeider med fagskole 75 65 41 05