Ansattoversikt


Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Arbeider/spes arb. 913 55 699
Unge arbeidstakere 951 88 278
Arbeider/spes arb. 481 85 320
Unge arbeidstakere 952 70 455
Arbeider/spes arb. 953 05 011
Assistent 418 42 494
Unge arbeidstakere 975 67 483
Arbeider/spes arb.
Unge arbeidstakere 917 04 784
Arbeider/spes arb. 954 23 264
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Arbeider/spes arb.
Lærling 75 65 42 21
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 02 916 29 128
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Lærer 75 65 41 14 948 78 964
Arbeider/spes arb.
Fagarbeider 75 65 41 05
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Arbeider/spes arb. 950 44 021
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Lærling
Lærling
Arbeider/spes arb. 957 91 423
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Fagarbeider 75 65 40 95
Arbeider/spes arb. 981 91 832