Ansattoversikt


Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Fagarbeider 481 85 320
Unge arbeidstakere 952 70 455
Arbeider/spes arb.
Assistent
Unge arbeidstakere
Arbeider/spes arb.
Unge arbeidstakere 917 04 784
Arbeider/spes arb. 954 23 264
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Arbeider/spes arb.
Lærling 75 65 42 21 915 43 852
Elevassistent 75 65 40 30
Fagarbeider 75 65 41 02 916 29 128
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Lærer 75 65 41 14 948 78 964
Arbeider/spes arb.
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Arbeider/spes arb.
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Arbeider/spes arb. 957 91 423
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Fagarbeider 75 65 40 95
Lærling 75 65 00 96 977 19 992
Lærling 954 04 690
Arbeider/spes arb. 981 91 832
nattevakt/asistent 75 65 41 22 957 21 712
Fagarbeider med fagskole 75 65 41 05