Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 75 65 40 86 916 59 478
Avdelingsleder Drift 75 65 40 08 907 30 882
Lærling
Vaktmester 75 65 40 87 957 90 288
Vaktmester 75 65 41 76 976 51 579
Vaktmester 75 65 42 16 990 29 826
Vaktmester 75 65 42 17 976 84 999
Fagarbeider 75 65 40 52 957 67 233
Avdelingsleder 75 65 40 88 960 45 335
Vaktmester 75 65 40 56