Ansattoversikt


Ansatte avd. sentrum

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. sentrum
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut
Undervisning
Arbeider/spes arb. 941 69 641
Miljøarbeider med fagbrev 992 69 916
Lektor med opprykk 915 51 508
Undervisning
Elevassistent 957 98 445
Miljøterapeut 75 65 40 31 992 50 484
Renholder
Renholder 917 98 128
Undervisning
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 40 11 412 51 281
Renholder 472 61 001
Unge arbeidstakere 403 03 239
Undervisning
Avdelingsleder Musikk 75 65 40 09 413 38 671
Arbeider/spes arb. 913 11 088
Studierektor 970 70 267
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 63
Undervisning