Ansattoversikt


Ansatte avd. sentrum

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. sentrum
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider/spes arb. 476 36 755
Adjunkt m/tilleggsut
Undervisning
Arbeider/spes arb. 941 69 641
Miljøarbeider med fagbrev 992 69 916
Lektor med opprykk 915 51 508
Undervisning
Elevassistent 957 98 445
Unge arbeidstakere 480 89 708
Miljøterapeut 75 65 40 31 992 50 484
Renholder
Renholder 917 98 128
Undervisning
Avdelingsleder studiespesialisering 75 54 54 70 412 51 281
Marianne Nygård
Renholder 472 61 001
Adjunkt m/tilleggsut 415 07 624
Unge arbeidstakere 403 03 239
Undervisning
Avdelingsleder Musikk 75 65 40 09 413 38 671
Arbeider/spes arb. 913 11 088
Studierektor 970 70 267
Birgit Strøm
Lektor m/tilleggsutd 75 54 54 92
Undervisning