Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Unge arbeidstakere 904 09 771
Fagarbeider 980 46 548
Renholder 928 35 040
Unge arbeidstakere 913 55 699
Arbeider/spes arb. 938 10 513
Unge arbeidstakere
Lærling
Arbeider/spes arb. 481 85 320
Unge arbeidstakere 902 97 587
Lærer Skogbruk 456 93 204
Adjunkt m/tilleggsut 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Unge arbeidstakere 481 54 640
Fagarbeider 416 37 103
Avdelingsleder 415 26 789
Unge arbeidstakere 458 00 918
Adjunkt 900 28 475
Arbeider/spes arb.
Avdelingsleder 958 43 993
Avdelingsleder 920 51 459
Leder
Adjunkt 975 72 254
avdelingsleder 75 65 40 77 995 07 517
Håndv./fagarb. 913 06 181
Fagarbeider 476 29 657
Renholder
Unge arbeidstakere 950 82 611
Adjunkt m/tilleggsut 984 57 726
Studierektor 75 65 40 76 911 72 908
Renholder 955 24 075
Lektor m/tilleggsutd 909 26 565
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 472
Unge arbeidstakere 459 18 018
Renhold 480 31 784
Fagarbeider 75 65 41 03 916 29 128
Håndv./fagarb.
Lærer 75 65 41 14
Fagarbeider 75 65 41 45
Unge arbeidstakere 413 85 613
Renholder
Fagarbeider 986 96 002
Fagarbeider 990 37 826
Unge arbeidstakere 957 51 281
Lærling
Arbeider/spes arb. 950 44 021
Lærer 476 31 365
Lærling
Unge arbeidstakere 909 43 611
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Unge arbeidstakere 910 06 664
Kantine Marka
Arbeider/spes arb. 907 41 522
Unge arbeidstakere 918 02 166
Miljøarbeider 934 08 414
Renholder
Fagarbeider
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Adjunkt m/tilleggsut 473 87 158
Arbeider/spes arb. 970 22 934
Arbeider/spes arb. 948 48 299
Internatassistent 417 51 132
Unge arbeidstakere 981 91 832
Lærer (adjunkt m/till.) 977 57 165
Arbeider/spes arb. 941 41 461
Unge arbeidstakere 480 85 287
Fagarbeider