Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 980 46 548
Renholder
Unge arbeidstakere 951 88 278
Lærling
Unge arbeidstakere
Lærer Skogbruk 456 93 204
Adjunkt m/tilleggsut 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Avdelingsleder 415 26 789
Arbeider/spes arb.
Avdelingsleder 920 51 459
Renholder
Leder
Adjunkt 975 72 254
avdelingsleder 75 65 40 77 995 07 517
Arbeider/spes arb. 954 23 264
Håndv./fagarb. 913 06 181
Renholder
Adjunkt m/tilleggsut 984 57 726
Studierektor 75 65 40 76 911 72 908
Renholder 955 24 075
Lektor m/tilleggsutd 909 26 565
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 472
Renhold 480 31 784
Fagarbeider 75 65 41 03 916 29 128
Håndv./fagarb.
Lærer 75 65 41 14
Arbeider/spes arb.
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 986 96 002
Fagarbeider 990 37 826
Lærling
Arbeider/spes arb.
Lærer 476 31 365
Lærling
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Undervisning
Miljøarbeider 934 08 414
Renholder
Fagarbeider
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Adjunkt m/tilleggsut 473 87 158
Lærer (adjunkt m/till.) 977 57 165
Fagarbeider