Ansattoversikt


Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 996 06 951
Ellen N. Hanssen Aakerøy
Renholdsoperatør 962 04 298
Håndv./fagarb. 924 12 187
Adjunkt 971 18 718
Ann-Karin Aas
Fagarbeider 980 46 548
Sekretær 75 65 41 00 976 52 683
Renholder
Vaktmester 916 59 478
Fagarbeider
Daglig leder MRK/Kvalitetsleder 994 39 158
Fagarbeider
Fagarbeider 75 65 41 03 952 59 928
Fagarbeider 975 60 413
Bjørn O Arntzen
Lærer * 996 23 487
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 402 43 874
Adjunkt m/tilleggsut 924 12 673
Lærer * 941 29 718 941 29 718
Assistent 969 62 017
Adjunkt m/tilleggsut 474 07 779
Fagarbeider 480 06 735 970 10 360
Adjunkt med tilleggsutdanning 971 37 662
Høgskoleingeniør i Kjemi/bioteknologi 934 13 913
Lektor
Adjunkt m/tilleggsut 992 42 931
Adjunkt m/tilleggsut 905 04 340
Adjunkt m/tilleggsut
Fagarbeider
Adjunkt m/tilleggsut 414 32 070
Rådgiver/IT-konsulent 75 65 40 65 952 41 604
Adjunkt 478 78 562
Lærling
IKT-leder 75 65 40 28 480 22 269
Adjunkt m/tilleggsut 990 22 489
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 86 481 86 664
Lektor m/tilleggsutd 415 75 961
Rådgiver
adjunkt 934 91 345
Elevassistent 974 73 299
Fagarbeider Renhold 75 65 41 59 464 33 469
Adjunkt m/tilleggsutdanning 975 62 283
Adjunkt 918 56 735
Adjunkt m/tilleggsut
Faglærer Elektro 75 65 42 58 952 52 854
Lærling
Lærer *
Adjunkt 900 10 966
faglærer media 75 65 40 64 906 51 037
Miljøarbeider med fagbrev 992 69 916
Lærling
Adjunkt m/tilleggsut 990 49 329
Lektor med opprykk 75 65 41 10 959 11 665
Fagarbeider
Lærer 916 20 183
Lærer *
Kantineleder 992 41 089
Adjunkt 979 85 224
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 900 39 194
Bibliotekar 75 65 40 80 916 23 760
Lektor m/tilleggsutd 995 25 516
Adjunkt 915 43 635
Avdelingsleder 415 26 789
Fagkoordinator SPU og faglærer 986 96 785
Lektor 75 65 41 97
Adjunkt m/tilleggsut 474 09 068
Avdelingsleder idrettsfag 996 90 090
Adjunkt m/tilleggsut 920 13 042
Berit Grønbech
Adjunkt
Renholdsleder m.Sær 415 55 950
leder/karriereveileder 75 65 41 50 943 67 526
Karriereveileder 75 65 40 22
Lektor med opprykk 915 51 508
Renholder 995 26 596
Lærer * 75 01 16 33 908 14 037
Kokk
Lektor 450 16 475
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 24
Lærling 75 65 42 87 988 81 119
Lærling
Lærer * 977 38 553
Rektor 75 65 40 05 970 74 526
Adjunkt 951 33 413
Konsulent 75 65 40 74
Adjunkt m/tilleggsut 913 15 418
Lektor m/tilleggsutd 414 49 737
Avdelingsleder 920 51 459
IT-rådgiver 75 65 40 79 976 60 377
Adjunkt m tillegg 901 30 619
Konsulent 75 65 40 73
Lektor m/tilleggsutd.
Adjunkt m/tilleggsut 478 55 142
Bibliotekar 478 56 794
Ann Mari Stampe Håker
Renholder
Lærling 481 07 692
Adjunkt m/tilleggsut 411 22 730
Miljøterapeut
Adjunkt m/tilleggsut 975 69 073
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 459
Konsulent 75 65 41 54
Adjunkt 997 91 690
Heidi Jenssen
Sekretær 75 65 41 00
Adjunkt 975 72 254
Elevassistent 936 95 426
Adjunkt m/tilleggsut 977 19 297
Sekretær 75 65 42 28
avdelingsleder 75 65 40 77 995 07 517
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 471
Adjunkt m/tilleggsut 990 33 374
Hanne Jovison
Elevassistent 957 98 445
Sekretær 75 65 42 36 990 49 341
Håndv./fagarb. 913 06 181
Adjunkt m/tilleggsut 993 51 303
Arne Kapskarmo
Adjunkt med tilleggsutdanning 909 52 695
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 971 96 575
Berit Louise Kristensen
Lærer/rådgiver 918 41 331
Renholder
Lektor m/tilleggsutd 410 03 980
Internatassistent
Fagarbeider 992 79 980
Vaktmester 918 92 188
Karriereveileder 75 65 41 65
IKT-medarbeider 75 65 40 55 911 60 459
Lærer * 481 55 528
Elevassistent 926 58 476
Miljøterapeut 75 65 40 31 992 50 484
Lektor
lektor med tilleggsutdanning 919 17 677
Konsulent 75 65 40 49
Adjunkt m/tilleggsut
Økonomileder 75 65 40 75 991 04 117
Karriereveileder 75 65 40 00
Hanne Liland
Lærling 478 28 276
Avdelingsleder 75 65 42 40 997 91 643
Adjunkt m/tilleggsut 984 57 726
Studierektor 75 65 40 76 911 72 908
IKT-servicemedarbeider 75 54 54 49 919 14 732
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 441
Fagarbeider 975 49 291
Lærer * 75 65 42 69 975 28 750
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 41 63 975 44 862
Vaktmester
Lektor 482 61 359
Renholder 75 65 42 19 454 70 988
Lektor m/tilleggsutd 990 37 743
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 42 00 481 37 625
Aud Sigrun Meldal
Lektor m/tilleggsutd 909 26 565
Renholder 917 98 128
Lærer * 901 30 483
Adjunkt
Konsulent 75 65 42 31
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 472
Adjunkt m/tilleggsut 959 73 880
Adjunkt 930 41 045
Lærer 990 49 319
Adjunkt m/tilleggsut 416 27 459
Lektor m/tilleggsutd 901 11 510
Adjunkt m/tilleggsut
Dag Olav Nilssen
IKT-Medarbeider 75 65 42 48
Lektor m/tilleggsutd
Lektor
Renhold 480 31 784
Vaktmester 976 51 579
Fagarbeider 75 65 41 03 916 29 128
Håndv./fagarb.
Lærer 75 65 41 14
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 40 11 412 51 281
Fagarbeider
Fagarbeider 977 19 436
Rådgiver/prosjektleder 75 65 41 55 994 29 764
Gry Okan
Lektor m/tilleggsutd 932 63 599
Vaktmester 990 29 826
Kantineassistent 906 58 528
Adjunkt m/tilleggsut 480 40 794
Fagleder pedagog 100%. 75 65 42 04 480 59 899
Undervisning 75 65 42 07
Adjunkt m/tilleggsut 913 08 791
Fagarbeider 986 96 002
Fagarbeider 990 37 826
Renholder 472 61 001
Lærling
Adjunkt m/tilleggsut 472 75 549
Adjunkt m/tilleggsut 958 82 550
Adjunkt m/tilleggsut 971 18 700
Fagleder 957 93 957 974 22 190
Lektor med tillegsutd/prosjektleder 918 69 522
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 917 76 619
Adjunkt m/tilleggsut 415 07 624
Adjunkt m/tilleggsut 414 01 630
Adjunkt m/tilleggsut 988 19 040
Gunvor Fjose Remmen
Adjunkt m/tilleggsut 994 13 323
Lærling
Lektor m/tilleggsutd 476 54 156
Fagleder 75 65 40 78 480 71 736
Lektor m/tilleggsutd
Fagarbeider
Adjunkt 417 31 217
Lærling
Fagarbeider 922 15 936
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Lektor 476 67 493
Bibliotekleder 938 47 749
Adjunkt m/tilleggsut 414 48 123
Fagarbeider 959 75 967
Kantineassistent
Adjunkt m/tilleggsut 997 28 316
Christel Sivertsen
Miljøterapeut 984 13 431
Lektor m/tilleggsutd 402 18 116
Adjunkt m/tilleggsut 482 37 760
Rådgiver 996 07 478
Vaktmester 976 84 999
Fagarbeider 992 31 148
Lektor m/tilleggsutd 909 06 590
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut 975 98 904
Anita Solli
Studierektor 75 65 42 25 905 95 990
Geir Solli
Adjunkt m/tilleggsut 977 52 651
Avdelingsleder Musikk 75 65 40 09 413 38 671
Adjunkt - spesialpedagog 916 80 994
Saksbehandler / Avdelingsleder 414 72 391
Faglærer 934 24 548
Rådgiver/lærer 75 65 41 18 994 09 903
Miljøarbeider 934 08 414
Programfaglærer 75 65 42 61 413 54 204
Adjunkt m/tilleggsut 971 80 484
Berit Storrø
Fagarbeider 957 67 233
Renholder
Fagarbeider
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 40 12 975 99 003
Studierektor 970 70 267
Adjunkt m/tilleggsut 477 56 167
Adjunkt
Adjunkt m/tillegg 75 65 41 43 959 61 622
Renholder 911 20 686
Personalleder 75 65 40 06 901 66 245
Adjunkt m/tilleggsut 957 33 521
Adjunkt m/tilleggsut 412 21 489
Adjunkt m/tilleggsut 473 87 158
Lektor m/tilleggsutd 75 65 40 63
Konsulent 75 65 41 60
Avdelingsleder 75 65 42 24 975 09 274
Avdelingsleder 958 10 920
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 42 37 911 67 384
Miljøarbeider 450 21 410
Lektor m/tilleggsutd 75 65 42 26 477 58 119
Avdelingsleder 960 45 335
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 915 44 456
Renholder 958 49 397
Avdelingsleder for Helse-og oppvekstfag / Restaurant- og matfag 75 65 42 33 415 07 350
Bente Kristi Tømmervik
Kokk 452 40 850
Adjunkt m/tilleggsut 482 26 885
Lærer * 476 28 026
Adjunkt 905 19 374
Adjunkt m/tilleggsut 990 37 768
nattevakt/asistent 957 21 712
Lektor m/tilleggsutd 924 39 619
Lærer (adjunkt m/till.) 977 57 165
Adjunkt m/tilleggsut 911 86 156
Lektor
Lektor m/tilleggsutd
Fagarbeider
Lektor m/tilleggsutd 415 11 939
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor 950 43 272
Lærer * 979 73 590
Lektor 415 65 834
Sekretær 75 65 40 51
Dorith A M Øybakken
Vaktmester 75 65 40 00
Lektor m/tilleggsutd 480 59 879