Til elever og foresatte

Klikk for stort bilde 

Kommuneoverlegen i Vefsn har i kveld orientert skolen om at en elev ved studiested Marka har testet positivt på Covid19 og satt i isolasjon. Det er gjennomført smittesporing og i samråd med kommuneoverlegen er det iverksatt tiltak, og berørte ansatte og elever er satt i karantene og vil bli testet hvis det skulle oppstå symptomer innen 10 dager. Berørte områder hvor eleven har oppholdt seg vil bli omhyggelig rengjort før skolestart i morgen onsdag 19.08. Eleven fulgte de anbefalinger om smittevern skolen hadde iverksatt, forlot skolen og begrenset smittespredning. Alle som har vært i kontakt med eleven utover den anbefalte tiden for smittespredning er kontaktet av kommunens krise- og beredskapsteam, og følger de anbefalinger de har gitt. I samråd med kommuneoverlegen og med de tiltak som er iverksatt, fortsetter skoledagen som normalt på alle studiesteder.

Hendelsen er en sterk påminnelse til alle ansatte og elever om å følge de smittevernreglene skolen har iverksatt. Unngå fysisk kontakt, hold avstand, ha god hånd- og hostehygiene og hold deg heime hvis du er syk. Det er viktig at dere foresatte snakker med ungdommene om betydningen av å være forsiktig og vise hensyn.

Har du spørsmål til skoledriften kan du kontakte rektor eller studierektor Marka. Ønsker du mer eksakt kunnskap og råd rundt denne smittesituasjonen anbefaler vi å ta kontakt med kommunens fagpersonell.

 

Kurt Henriksen

 rektor

 

Pressemelding fra Vefsn kommune