Du er her:

Ny fjøs: Folk og fe inn i framtiden på Marka

Hild-Marit Olsen, Knut Petter Torgersen, Nina Høyskar Ellingsen og Rektor Kurt Henriksen - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen stod for den offisielle åpningen av fjøsen, sammen med fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen, fylkesutdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar og rektor Kurt Henriksen. Trond-Erlend Willassen - Marka landbruksskole har fått en av landets mest moderne kufjøs, til beste både for elever, læringsmiljø og dyrevelferd. Vi tror på næringen og satser for fullt på utdanningene våre innen naturbruk og landbruk, dette stasbygget er et synlig bevis for det.

Det sa fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) under åpningen av det nye kufjøset ved Mosjøen avdeling Marka i dag, og fortsetter.

Nordlandsku i gave

- Nyfjøsen, med moderne innredning og utstyr, mener vi skal møte den forventning som både elever og næringen har. Her får elevene får gode ferdigheter i det utstyret de møter ute i arbeidslivet og når de skal ha praksisperioder hos bønder. Bygget og utstyret gir samtidig bedre arbeidsmiljø for ansatte og bedre dyrevelferd, sa en stolt fylkesråd som tror nybygget kan heve statusen både til utdanningen og næringen i Nordland.

Elev ved skolen snakker med Hild-Marit Olsen - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen i samtale med elev Ricardo Buschhorn som er kjempefornøyd med sitt nye læringsmiljø Trond-Erlend Willassen  

-Vi har også tro på at de som får sin utdanning i Nordland, blir i Nordland. Vår satsing og investeringer vil sannsynligvis redusere den lekkasje av ungdom vi har hatt, til landbruksutdanninger utenfor fylket, sa Olsen før hun overrakte gaven fra fylkesrådet – intet mindre enn ei ku av den sjeldne rasen nordlandsfe!  

 Hild-Marit Olsen ved bilde av en sharole-ku som hun gir bort til rektor ved mosjøen vgs - Klikk for stort bildeGaven fra fylkesrådet til Marka var en ei ekte nordlandsku! Hild-Marit Olsen overreakte et synlig bevis på gaven til rektor ved Mosjøen videregående skole Kurt Henriksen Trond- Erlend Willassen

Topp moderne


Mindre stolt og glad på dagen var ikke fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap).

- Den gamle kufjøsen på Marka er opprinnelig fra 60-tallet og var overmoden for utskifting. Den nye fjøsen er planlagt for å gi god dyrevelferd og forebygge slitasjeskader på elever og ansatte. Jeg er overbevist om at nybygget vil være attraktivt for nye elever. Det kan også fungere som visningsarena og inspirasjon for andre bønder i Nordland. Med denne undervisningsfjøsen har Nordland fylkeskommune virkelig tatt steget inn i framtida for et moderne landbruk, sa Torgersen.

Foringsrobot som tar gress og legger ut til de enkelte kyrne.  - Klikk for stort bildeForingen av kyrne skjer ved hjelp av en robot! Trond-Erlend Willassen

 

Plass til 50 melkekyr


Fjøsen er totalt ca 2100 m2 og har plass til en besetning på 50 melkekyr. Skolen har en melkekvote på 346 000 liter pr. år.

I den nye fjøsen er det bevisst gjort valg som sikrer ergonomiske og gode arbeidsplasser. Det er bygd inn moderne teknologi med automatiserte systemer for kraftfor, grovfor, robotmelking og foring. I tillegg et moderne automatisert pumpesystem som transportere husdyrgjødsel over til gjødseltank. 

Fjøsen er delt opp i flere seksjoner der åpningsporter kan styres fra sentralen. Automatiseringen og valgte IKT-løsninger gjør at mesteparten av røkterarbeidet kan utføres på ordinær dagtid. Kameraovervåking og alarmsystemer sikrer jevn drift døgnet rundt. Et separat ventilasjonsanlegg adskilt fra fjøsen sikrer luktfritt og godt inneklima i kontroll og undervisningsrom. Fjøsen er universelt utformet så langt det lar seg gjøre.

Fjøsen er utstyrt med varmepumpeteknologi. En spesiell detalj er at gulvarmesystemet henter overskuddsvarme fra melketanken. For å spare energi er det i fjøsen valgt energieffektive LED armaturer som lyskilder. Det har blitt en god og luftig fjøs. Stor takhøyde og store avtrekksvifter sikrer jevn tilførsel av friskluft. Fjøsen er også tilrettelagt for næringsmiddelproduksjon med muligheter for å utvikle gårdproduksjon.

skjerm som viser kamera fra en av bingene i fjøset - Klikk for stort bildeTeknologi og robotisering er viktige stikkord for det nye kufjøset på Marka Anita Larsen  

Dyrene får det godt

God dyrevelferd er svært viktig. Alle kyr har egen liggeplass på gummimatter. Det er installert kubørster for å bedre dyrevelferden. Robot fjerner automatisk husdyrgjødsel fra spalteplank. Fjøsen er inndelt med ungdyravdeling og egen sykeavdeling.

- Med dette har Nordland fylkeskommune kanskje bygd ett av Norges mest moderne kufjøs. Vi har fått på plass en læringsarena med gode studierom og meget godt tilrettelagt for teoriundervisning. Dette vil gi effektiv veksling mellom praksis og teoriundervisning, sier Torgersen.

to ungdyr spiser inne i nyfjøset - Klikk for stort bildeTopp dyrevelferd Trond-Erlend Willassen

Nytt fjøs ved Vefsn videregående skole avdeling Marka - Klikk for stort bildeNyfjøsen er et staselig bygg Trond-Erlend Willassen